nieuws

Plan Brouwerseiland stuit op bezwaren

Architectuur

Matthijs Zeelenberg, architect in Ouddorp, is een van de betrokken ondernemers bij Brouwerseiland. Een groep nieuw aan te leggen eilandjes met in totaal 375 bungalows in de Zeeuwse Delta, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De eilandjes komen in keen uniek 14000 hectare groot natuurgebied in de duinen waar de Noordzee en het Grevelingenmeer elkaar raken.

Plan Brouwerseiland stuit op bezwaren

Brouwerseiland komt te liggen in wat nu nog de Middelplaathaven is, een voormalige werkhaven van de Deltawerken. Rijkswaterstaat gebruikt deze haven als laad- en loshaven. De Middelplaathaven ligt aan de Brouwersdam, aan de kant van de Grevelingen, een Natura 2000-gebied. De vorm van de nieuwe eilanden met hun natuurlijke begroeiing sluit aan op de bestaande natuur. De oevers krijgen een natuurlijke overgang naar het water waardoor meer flora en fauna moet ontstaan. In de haven ontstaat na de aanleg een recreatie gebied dat aan moet sluiten op de naastgelegen surf- en recreatiebaai. De huidige voorziening blijft in de plannen onveranderd. De nie uwe oevers moeten zorgen voor een betere toegankelijkheid. De nu in het gebied liggende basaltblokken maken plaats voor een openbaar strand.  Aan de westkant van Brouwerseiland komt een passantenhaven die ook grotere schepen kan verwerken. De haven wordt een openbaar gebied geschikt voor dagrecreatie gebied.

Brouwerseiland stuit op bezwaar

Brouwerseiland stuit op bezwaren
Bezwaren

De plannen klinken aanlokkelijk maar stuiten toch op bezwaren. Afgelopen zaterdag vormden enkele honderden mensen een menselijk lint tegen de komst van Brouwerseiland. Zij vinden dat er niet nog meer recreatie moet komen in het gebied.

Brouwerseiland stuit op bezwaren

Ook de surfers zijn al geruime tijd boos dat er Dubai-achtige eilandjes komen op de plek die een bekende surfspot is. Daarnaast zijn natuurorganisaties bang voor de gevolgen voor de natuur en dieren. Ze vinden dat de effecten van licht, geluid en landschapsverstoring niet goed in beeld zijn gebracht. Een petitie om de plannen te stoppen is al meer dan 10.000 keer getekend zo schrijft het AD op haar site.

In april neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland een besluit over het sjieke vakantiepark. Het ligt net op haar grondgebied.

Reageer op dit artikel