nieuws

Daniel Rosbottom over oeuvre Office Winhov

Architectuur

Eind november 2016 is aan Office Winhov de ARC16 Oeuvre Award uitgereikt. Professor Daniel Rosbottom blikt in deze tekst terug op de betekenis van het oeuvre. | Het werk van Office Winhov maakt deel uit van wat lange tijd werd beschouwd als een onderstroom, een tegencultuur tegen de focus op nieuwe vormen en spektakel die Nederlandse architectuur meer dan een generatie heeft gedomineerd.

Daniel Rosbottom over oeuvre Office Winhov
Daniel Rosbottom

Hun werk ligt in de lijn van het Europese rationalisme en lokale moderniteit. Het is geworteld in een verfijnde en open lezing van geschiedenis en vermijdt een afhankelijkheid van het motief als een uitdrukking van authenticiteit. De gebouwen door Office Winhov bestaan en oscilleren tussen vorm en contravorm (figure and ground) en figuratie en abstractie. Kritische observatie is voor hen de eerste stap, ze zijn sterk bezig met de bestaande situatie en context. Desalniettemin ligt voor het bureau de essentie in het maken. Het denken vertaalt zich snel in het bouwen.

Click here for the original text

Wanneer je de gebouwen van Winhov bezoekt, zijn de beheersing van het materiaal, de maakprocessen en het vakmanschap de eerste dingen die direct opvallen. Binnen dezelfde beperkte omstandigheden waarin veel architecten werken, beschikken zij over een consistent vermogen om werk te maken met een verfijnde sensibiliteit, dat bovendien zorgvuldig gedetailleerd en prachtig gemaakt is. Dit is belangrijk voor een cultuur waarin het lijkt alsof deze kwaliteiten er niet zijn.

Office Winhov_Dana Lixenberg_610.jpg
Office Winhov: Uri Gilad, Joost Hovenier (1963-2016), Jan Peter Wingender – foto: Dana Lixenberg

Het karakter van hun architectuur wordt verrijkt door nabijheid, tijd en vertrouwdheid. De gebouwen die ze maken hebben het vermogen om oude vrienden te worden – met eigenschappen die de precieze, vragende maar vooral genereuze kracht spiegelen die de architecten zelf belichamen. Dit is vertrouwde, in de praktijk verworven kennis. Je ziet dat terug in hun beheersing van de taal van baksteen, die in recenter werk is vertaald in andere materialen en uitdrukkingsvormen. Een goed voorbeeld van dit laatste is het bewerkte prefab beton in hun onlangs voltooide Studentenhuisvesting Eindhoven. Terwijl elk gebouw inspeelt op de omliggende context, kunnen zij eveneens worden opgevat als deel van een groter geheel. Hun gemeenschappelijke kwaliteiten zijn de subtiel gedetailleerde expressie en de stille, poëtische variatie.


Studentenhuisvesting Eindhoven, foto: Stefan Müller

Deze focus op materiaal en de maakprocessen kan natuurlijk uitmonden in een vorm van fundamentalisme, maar in hun werk wordt dit duidelijk getemperd door een bredere belangstelling voor plekken, mensen, programma’s en stedelijke structuren.

Dit intrinsieke begrip van de verantwoordelijkheid van architectuur voor de stad is de andere belangrijke bijdrage van het bureau aan de hedendaagse architectonische cultuur. Deze is met name van belang in het kader van de recente architectuurgeschiedenis van de Nederland, maar ook in het kader van de diepere lagen van de ruimtelijke geschiedenis van het land.


W hotel Amsterdam, foto: Stefan Müller

Hun projecten vertrekken vanuit een goed begrip van de bredere rol die gebouwen spelen in de ontwikkeling van de stad en het leven dat zich hierin afspeelt.

Dit zien we terug in de serie woningbouwprojecten waarmee het kantoor zijn reputatie heeft gebouwd. Dit zijn niet alleen goed gemaakte, genereuze en waardige plekken om te wonen, ze leveren ook een bijdrage aan het stedelijk weefsel, dat de ruimtes en de randen van onze stedelijke omgeving vormt en samenhecht. Hun meer recente werk levert een andere maar niet minder waardevolle bijdrage aan deze stedelijke discours. Ze doet dit in de vorm van vitale transformaties van monumentale bouwwerken, naar de eisen van het hedendaagse stadsleven. Het W Hotel in Amsterdam is hiervan een opmerkelijk voorbeeld.

Deze interesse in de architectuur van de stad omvat zowel de moderniteit als de heterogeniteit. Als architecten hebben zij belangstelling voor anonieme gebouwen en voor architecten die over het hoofd worden gezien in de grote lijnen van de geschiedenis. In dit opzicht zijn ze onderdeel van een tendens, die in de afgelopen jaren meer internationale aandacht heeft gekregen. Hun betekenis is daardoor toegenomen van wat ze zelf omschrijven als ‘local heroes’ tot een praktijk waarvan de betekenis tot ver buiten de grenzen van Nederland weerklinkt. Terwijl hun werk met de ARC16 Oeuvre Award is bekroond, tonen hun huidige, sterk gevarieerde, internationale opdrachten aan dat het oeuvre zich in een sterk proces van ontwikkeling en verrijking bevindt, en dat we nog slechts het begin ervan hebben gezien.

Korte film over het Oeuvre van Office Winhov

Reageer op dit artikel