nieuws

Behoefte aan meer groen in Nieuw-West

Architectuur

Droog pleit na een onderzoek onder de bewoners in en rond de Derkinderenstraat om Amsterdam Nieuw-West voor een herdefiniëring van het begrip groen in het stedelijk ontwerp. Daarnaast bleek uit de antwoorden een duidelijke kloof te bestaan tussen de praktijk van stedenbouwkundigen en gemeentelijke voorzieningen en wat bewoners zelf willen in hun buurt.

Behoefte aan meer groen in Nieuw-West
In het ‘Re-Dreaming the street’ project vroeg Droog buurtbewoners middels een workshop T-Shirts Maken om hun dromen over hun buurt te delen. Meer groen was de uitkomst

In het ‘Re-Dreaming the street’ project, onderdeel van het research-and-do programma ‘Design + Desires’ vroeg Droog buurtbewoners naar hun dromen over hun buurt. Uit de antwoorden bleek de meerderheid van de honderd deelnemers meer behoefte te hebben aan meer groen in de buurt. Dat is opmerkelijk omdat Nieuw-West onderdeel is van de Westelijke Tuinsteden die beschouwd worden als het meest groene woongebied van Amsterdam. De bewoners ervaren de wijk nu als saai en anoniem. Het groen in de buurt zien zij als nutteloos waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt wat weer verpaupering in de hand werkt.

Groen weer bruikbaar en zichtbaar
In haar rapport Groener dan Groen, dat in januari 2017 aan de Gemeente Amsterdam werd aangeboden, pleit Droog voor een herdefiniëring van het begrip ‘groen’ in het stedelijk ontwerp: “Beschouw het groen in de stad niet alleen als een architectonisch principe of als invuloefening om de aanwezigheid van steen en beton te doorbreken, maar maak het toegankelijk voor de bewoners, in plaats van “nutteloze” perkjes en plantsoentjes, speelvelden, ontmoetingsplekken en moestuintjes. Breng variatie aan in het groen. Denk niet alleen aan “makkelijke” maar saaie onderhoudsvrije beplanting maar bijvoorbeeld aan fruitbomen en planten die vogels en vlinders aantrekken. Laat de burgers zelf voor het onderhoud van het groen in hun buurt zorgen.”

Design+Desires
Het research-and-do programma ‘Design+Desires’ is een initiatief van Droog en OSCity. Het onderzoekt de diversiteit van dromen en wensen van stadsbewoners vanuit de gedachte dat juist hierin al nieuwe kansen en mogelijkheden besloten liggen. Met behulp van design thinking worden de behoeften en ambities omgezet in innovatieve concepten om daarmee nieuwe input te geven aan processen in stedenbouw en sociale infrastructuur. Hiermee speelt het programma in op het vacuüm tussen top down en bottom up.

Re-Dreaming the Street’ is een tweede project in Amsterdam. Het eerste project werd eind 2016 uitgevoerd in de Dapperbuurt met als focus de dromen van jongeren op het gebied van werk en vrije tijd.  Ook in dit project openbaarde zich een discrepantie tussen hetgeen burgers willen en overheidsbeleid, in dit geval tussen de droom van zelfstandig ondernemerschap en een ontmoedigend zzp-beleid.

Reageer op dit artikel