nieuws

Transformatie Brandersbuurt Schiedam

Architectuur

Met het project ‘Leven in de Branderij’ krijgt de Brandersbuurt in een Schiedam een nieuw leven. Architéma Architectuurstudio heeft zowel een nieuw fabriekscomplex ontworpen en een compleet nieuw woonmilieu.

Transformatie Brandersbuurt Schiedam

In de Brandersbuurt, ooit de thuisbasis van dicht bezaaide stadsfabriekjes waar met name jenever geproduceerd werd, is in de loop der jaren veel historie verloren gegaan door sloop en leegstand. Het familiebedrijf Herman Jansen (1777) is een van de resterende fabrieken en is nog steeds actief. Architéma Architectuurstudio tekende op een deel van hun huidige locatie een nieuw complex. Het gebied bestaat uit een aantal historische panden die onderdeel worden van de nieuwe fabriek. De kantoren worden deels gehuisvest in een cluster van monumentale panden, waaronder de villa van Giovanni Guidici (Stedelijk Museum en de Korenbeurs in Schiedam). Dit rijksmonument is nu nog volledig ingebouwd in de huidige fabriek. De hof uit het oorspronkelijk ontwerp keert terug als een nieuw plein in het hart van het gebied.

Brandersbuurt_Collage-monumentale-panden

Collage monumentale-panden

Brandersbuurt_|Schiedam_Architema Architectuurstudio

Vogelvlucht vanaf Noordvest richting centrum

Nieuwbouw

De nieuwbouw wordt tussen de bestaande panden in gebouwd en transformeert de onsamenhangende oude structuur tot een logisch geheel. Naast de villa bestaat dit uit historisch waardevolle gebouwen zoals de drie laatst overgebleven brandershuisjes, een herenhuis, een mouterij, twee jeneverbranderijen, een melkzuurkolomgebouw en een voormalig koetshuisje. Aan het plein wordt in deze historische setting een proeflokaal gesitueerd met daarboven een strak, glazen kantoorvolume. Hierachter komt de nieuwe compacte fabriek waarin ambachtelijkheid en erfgoed worden gecombineerd met hedendaagse productietechnieken. Door een museale tour kunnen bezoekers het historische bedrijf leren kennen.

Brandersbuurt_|Schiedam_Architema Architectuurstudio

Plein met nieuwbouw en monumenten

Met de bouw van het nieuwe complex stoot Herman Jansen een deel van haar bestaande bedrijfshuisvesting af. Aannemer en ontwikkelaar Van Wijnen zal dit gebied samen met de voormalige brandweerkazerne omzetten tot een nieuw woongebied met als inzet de reconstructie van de historische stad. Het nieuwe plein verbindt, net als een nieuwe dwarsstraat, de binnenstad met de Noordvest met zijn hoge historische molens. De Breedstraat, Zijlstraat en Raam gaan een logische ruimte vormen dankzij de in een gebogen rooilijn opgetrokken bouwblokken. Een variatie aan gevels en tijdlagen, met overeenkomsten in gevelritmiek en structuur zorgen voor de variatie tussen oud en nieuw.

Volgens planning starten de eerste werkzaamheden in 2018 en doorlopen tot in 2020.

Brandersbuurt_|Schiedam_Architema Architectuurstudio

Plein gezien vanaf de Noordvest

Ontwerp: Architéma Architectuurstudio, Rotterdam
Architect: Ralph van de Donk
Ontwerpteam: Henk Magrijn, Ruben Merckx, Pieter van Hall
Programma: Stedebouwkundig plan, 65 grondgebonden woningen, circa 5000 m2 bedrijfshuisvesting en circa 1500 m2 te restaureren monumenten
Opdrachtgevers: Herman Jansen Beverages en Van Wijnen Projectontwikkeling West
Partner: Gemeente Schiedam
Aannemer woningbouw: Bouwbedrijf van Wijnen, Stolwijk

 

Reageer op dit artikel