nieuws

Vijf onderzoeken naar zorgarchitectuur

Architectuur

In de rubriek Issues staan vijf onderzoeken van verschillende ontwerpers centraal. Hierin lichten zij toe hoe de architectuur een bijdrage kan leveren aan het zorgproces. Van een buurtgenoot die tijdelijk ondersteuning biedt na een ziekenhuisopname tot een verpleegafdeling voor dementerende ouderen, een goed ontworpen omgeving draagt hier bij aan het welzijn van de patiënten.

Vijf onderzoeken naar zorgarchitectuur

In de onderzoeken van de verschillende bureaus komt naar voren hoe complex de samenhang tussen architectuur en zorg is. Zo is er door de vergrijzing steeds meer vraag naar zorg voor ouderen, maar probeert de overheid het langer thuis wonen te stimuleren. Dit heeft als gevolg dat de verzorgingstehuizen leeg komen te staan.

De bureaus lichten toe op welke manieren een nieuwe typologie kan bijdragen aan de ontstane situatie. Door niet alleen na te denken over het ontwerp maar ook over het programma, geven zij ideeën voor nieuwe vormen van architectuur die aansluiten bij de wensen van de patiënt, de zorgaanbieder en het rijk.

 Issues septembernummer zorg en architectuur

Alternatieven voor het verzorgingstehuis

Zo vertelt Pieter Graaff over het onderzoek ‘Wonen zonder zorgen’ dat hij samen met Jef van den Putte en Boudewien van den Berg uitvoerde. Daaruit zijn alternatieven voor het bestaande verzorgingstehuis naar voren gekomen. Deze moeten leiden tot levensloopbestendige gebouwen.

In het artikel benadrukt Pieter Graaff dat de behoeften van de oudere generatie centraal moet staan in het ontwerp. Het is daarvoor van belang dat architecten zich beseffen dat deze doelgroep een grote diversiteit kent. Naar aanleiding van een studie naar hoe zelfstandig wonende ouderen leven, zijn de onderzoekers tot 27 uitgangspunten gekomen.

 

Reageer op dit artikel