nieuws

Nominaties ARC16 Innovatie Award bekend

Architectuur

“Misschien wel de belangrijkste prijs in de reeks ARC Awards”: zo bestempelde de jury onder leiding van Jeroen van Schooten de Innovatie Award, die dit jaar haar tweede editie beleeft. Uit 52 inzendingen koos ze drie nominaties: Skilledin office door Studio RAP, Patch 22 door Tom Frantzen en de Pretty Plastic Plant door Bureau SLA en Overtreders W. De winnende nominatie wordt bekendgemaakt op de feestelijke ARC Award uitreiking op 17 november.

Nominaties ARC16 Innovatie Award bekend

Het belang van de prijs hangt volgens de jury samen met het toekomstwijzende karakter van de inzendingen. De architectuur en de bouw hebben meer dan ooit behoefte aan innovatie om maatschappelijke kwesties te adresseren. Dat de Innovatieprijs de focus legt op transformatie en herbestemming wordt in dat geval dan ook in de breedste zin geïnterpreteerd door de jury. Want deze opgaven hebben net zo goed als nieuwbouw op alle vlakken baat bij innovatie. Daarom kan bijvoorbeeld Patch 22 – een nieuwbouwproject – genomineerd worden. Het project is op diverse vlakken relevant voor transformatie en hergebruik, zowel op gebied van risicohoudend ondernemerschap door de ontwerper als de duurzaamheid van de houten draagstructuur.

Patch22 Nominatie ARC16 Innovatie Award
Patch22 door Tom Frantzen

Ook de Pretty Plastic Plant door Bureau SLA en Overtreders W is inspirerend voor iedereen die bezig is met transformatie en hergebruik. De jury was onder de indruk van de wijze waarop het hergebruik van plastic op aantrekkelijke wijze leidt tot het agenderen van de wijze waarop plastic wordt geproduceerd. Aan de hand van het eindproduct – geveldelen in uiteenlopende kleurschakeringen – komen de ontwerpers tot aanbevelingen welke soorten plastic simpelweg zouden moeten worden verboden omdat ze niet passen binnen een circulaire economie en welke soorten daar wel prima in passen.

Pretty Plastic Plant Nominatie ARC16 Innovatie AwardPretty Plastic Plant door Bureau SLA en Overtreders W

Skilledin office is als laboratorium voor robotmatige productie een game-changer in de wijze waarop ontwerpers hun vak benaderen. De rechtstreekse link tussen wat ontworpen is en hoe het geproduceerd wordt, veronderstelt heel andere skills van de ontwerper, maar biedt interessante mogelijkheden voor specifieke en op maat gemaakte architectuur. Aangezien herbestemming en transformatie uitgaan van bestaande structuren, kan aan deze ontwikkeling niet voorbijgegaan worden.

Skilled_In_Office Nominatie ARC16 Innovatie AwardSkilledin office door Studio RAP

De jury was te spreken over de hoge kwaliteit van de inzendingen, iets wat gezien de jonge leeftijd van de Innovatie Award niet vanzelfsprekend was. De diversiteit van de inzendingen – van volledige projecten tot productinnovatie en zelfs ontwerpproces – inspireerde de jury. Met de nominaties hoopt de jury een inkijk te geven in de volle breedte waarop wordt geïnnoveerd in de architectuur- en bouwsector.

De ARC16 Innovatie Award is een initiatief van Desso en de Architect

Reageer op dit artikel