nieuws

Architectenselectie Fierensblokken Antwerpen

Architectuur

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, heeft Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten uit Rotterdam aangesteld als architecten voor de renovatie en herinvulling van de Fierensblokken. In de opgave werd gezocht naar een mix van 125 wooneenheden, commerciële ruimtes, een binnenhof met doorkijk naar de straat en daktuinen.

Architectenselectie Fierensblokken Antwerpen

Het ontwerp van Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten  behoudt een groot deel van de structuur van de Fierensblokken.  Verder streven de architecten een duurzame renovatie na waarbij men niet afhankelijk is van dure installaties en complex onderhoud. Eerder hebben de architecten een gelijkaardig project al succesvol afgerond, namelijk de restauratie en renovatie van het Justus van Effencomplex in Rotterdam.

Fierensblokken architectenselectie Happel Cornelisse Verhoeven architecten en Molenaar & Co Architecten 

Mix van wooneenheden

Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar Co Architecten tonen in hun wedstrijdontwerp aan dat er in de Fierensblokken plaats is voor een mix van woongelegenheid, zowel voor studio’s met collectieve gedeeltes als voor appartementen met 1, 2, 3, en 4 slaapkamer(s). In totaal passen 125 wooneenheden in de huidige gebouwen. De nieuwe indeling van de grondplannen laat de bestaande basisstructuur zoveel mogelijk intact.

Fierensblokken architectenselectie Happel Cornelisse Verhoeven architecten en Molenaar & Co Architecten 

Commerciële ruimtes als verbinding tussen straat en binnenhof

De commerciële ruimtes op het gelijkvloers van het grote Fierensblok worden zowel aan de straatzijde als aan de zijde van het binnenhof opengewerkt door middel van grote vitrines. Zo ontstaat er vanuit zowel het binnenhof als de straat een doorkijk.

Fierensblokken architectenselectie Happel Cornelisse Verhoeven architecten en Molenaar & Co Architecten 

Nieuw hoekgebouw

Op de hoek van de Nationalestraat en de Kronenburgstraat wordt het huidige hoekgebouw, dat geen onderdeel vormt van de Fierensblokken, afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Die nieuwbouw krijgt een eigen identiteit maar vindt qua proporties, kleur en detaillering zeer goed aansluiting bij de twee naastliggende vleugels en de architectuur. Op het gelijkvloers komen commerciële ruimtes, daarboven appartementen.

Fierensblokken architectenselectie Happel Cornelisse Verhoeven architecten en Molenaar & Co Architecten

Daktuinen

In hun wedstrijdontwerp voorzien de architecten in groen en dakterrassen op het dak van het grote Fierensblok. Er wordt gewerkt met open pergola’s tussen de trapvolumes, en een gangpad aan de buitenrand van het dak. Zo ontstaan er twaalf daktuinen, afgeboord met hagen.

Betaalbaar wonen

Alle wooneenheden worden betaalbare huurwoningen. De realisatie van 125 goede, betaalbare huurwoningen komt tegemoet aan een van de meest prangende vragen op de huidige woningmarkt. De precieze uitwerking van betaalbaar wonen wordt verder onderzocht. Door in te zetten op verhuur, blijft AG VESPA ook eigenaar van de Fierensblokken.

Timing

De architecten werden gekozen uit 30 kandidaten. Nu wordt gestart met de uitwerking van het concrete ontwerp. In maart 2017 wordt het definitieve ontwerp van de Fierensblokken voorgesteld.

Justus van Effencomplex in Rotterdam

De architecten renoveerden en restaureerden al het Justus van Effencomplex in Rotterdam. Dat complex, gebouwd in 1922, is een monument van de volkshuisvesting en is door zijn functie, architectuur, ruimtelijkheid en renovatieproblematiek erg gelijkaardig aan de Fierensblokken. De respectvolle aanpak van de architecten van het bestaande gebouw, de materialen, kleuren en gevels is ook de houding die gezocht wordt voor de Fierensblokken.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel