nieuws

Alternatief voor de A13 Rotterdam

Architectuur

Wat is de toekomst van ringwegen wanneer er zelfrijdende auto’s – individueel of gedeeld – op de weg komen en het wagenpark grotendeels emissievrij is? In het kader van ontwerpend onderzoeksprogramma Snelweg en stad onderzocht Mecanoo architecten samen met Abel Delft en Arnold Reijndorp de voor overlast (luchtvervuiling, geluidsoverlast) zorgende A13 in Rotterdam, die dwars door de wijk Overschie loopt.

Alternatief voor de A13 Rotterdam

Mecanoo, Abel Delft en Arnold Reijndorp stellen een tweetrapstransformatie voor. In de eerste fase blijft de snelweg intact. Tot 2030 zal de technologie van zelfrijdende voertuigen worden doorontwikkeld en het gebruik toenemen. Door het verplaatsen van de woningen direct aan de A13 en de ontwikkeling van een nieuw ‘snelwegpark’ in het hart van Overschie, wordt in deze fase ruimte voor de snelweg gemaakt. De stedenbouwkundige structuur wordt zo gerepareerd en voorbereid op de (on)voorspelbare toekomstige veranderingen.

 

De tweede fase begint in 2030 – het verwachte kantelpunt voor het gebruik van zelfrijdende voertuigen en tevens het moment waarop budget beschikbaar is voor groot onderhoud aan de A13. De fysieke structuur van de snelweg blijft ook in deze fase behouden, maar binnen het profiel worden zelfrijstroken, afritstations, transferia, en zelfs een fietssnelweg geïntroduceerd. Het verwijderen van de geluidsschermen herstelt de visuele relatie tussen de snelweg en het omringende parklandschap. Uiteindelijk zal de A13 worden omgevormd van een negatieve factor tot een nieuw type geïntegreerde mobiliteitsfunctie en een nieuw gezicht voor Overschie.

BNA Onderzoek

Snelweg en stad is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, en de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Binnen het programma verkenden zeven multidisciplinaire teams toekomstscenario’s voor een vijftal locaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht op basis van ontwerpend onderzoek.

Reageer op dit artikel