nieuws

Visies gezocht voor Proeftuin Erasmusveld Den Haag

Architectuur

Voor de proeftuin Erasmusveld in Den Haag is gebiedsontwikkelaar BPD op zoek naar een ontwerpteam met affiniteit voor duurzaamheid, gezondheid en collectiviteit. Er wordt gezocht naar een overkoepelende visie op de proeftuin waarin de kernwaarden gezond, stads en samenleven terugkomen. De visie geeft weer hoe de uitwerking van deze kernwaarden gaat passen bij het type bewoners van dit gebied.

Visies gezocht voor Proeftuin Erasmusveld Den Haag

Aan de rand van Den Haag Zuidwest en Wateringse Veld wordt Proeftuin Erasmusveld ontwikkeld. De ambitie is om hier een duurzame leefomgeving te creëren met ongeveer 350 woningen, waar ‘gezond’, ‘stads’ en ‘samen’ de norm is. BPD wil met deze prijsvraag een ontwerpteam selecteren met passende inspirerende ideeën voor de stedenbouw, het landschap en de architectuur van de beoogde nieuwbouwlocatie. Zij maakt graag kennis met potentiële nieuwe ontwerppartners met innovatieve ideeën.

Achtergrond

Het ontwikkelgebied Erasmusveld in Den Haag bestaat uit sportvelden, volkstuinen, openbare ruimte en bestaande en nieuw te realiseren woonbuurten. De gemeente streeft naar herontwikkeling van dit gebied tot een duurzame, stedelijke woonwijk en stelde hiertoe in 2008 een Masterplan vast. BPD maakt samen met de gemeente Den Haag deel uit van de Ontwikkelcombinatie OCWV (Ontwikkelcombinatie Wateringse Veld) en is betrokken bij de ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld, één van de woonbuurten van Erasmusveld: het gebied tussen de Erasmusweg, Noordweg, Leyweg en Laan van Wateringse Veld.

Prijsvraag

BPD schrijft een prijsvraag uit waarin gevraagd wordt om een overkoepelende visie op Proeftuin Erasmusveld, uitgaande van de kernwaarden ‘gezond’, ‘stads’ en ’samenleven’. De visie geeft weer hoe de uitwerking van de drie kernwaarden past bij het type bewoners van het gebied. De visie heeft betrekking op stedenbouw, landschap, gebouwen- en woningarchitectuur voor het deelgebied fase 1 (circa 100 woningen) van Proeftuin Erasmusveld en draagt bij aan de totstandkoming van een duurzame stedelijke woonwijk. De visie is uitvoerbaar en toekomstbestendig.

Procedure

De procedure bestaat uit een openbare ideeënprijsvraag, gevolgd door een selectieprocedure zoals bij BPD gebruikelijk, waarna het voornemen is een opdracht te verstrekken:

Prijsvraag: Aan de deelnemers wordt gevraagd een visie op de te ontwikkelen locatie in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een jury maximaal vier inzendingen. Hiermee wordt de prijsvraag afgesloten.

Selectieprocedure BPD: Na afloop van de prijsvraag worden de inzenders van de geselecteerde visies door BPD uitgenodigd, hun inzending uit te werken tot een schetsontwerp en te presenteren. Voor de uitwerking van de visie wordt aan elk van de deelnemende teams een ontwerpvergoeding verstrekt van € 4.000 excl. btw. De procedure verloopt volgens de reguliere selectieprocedure van BPD.

Opdracht: De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en het team dat als beste wordt aangewezen een vervolgopdracht te verstrekken.

Deelname en registratie

Deelname aan de prijsvraag is voorbehouden aan professionele ontwerpers. Deelname als multidisciplinair team, waarin in ieder geval de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn vertegenwoordigd, wordt nadrukkelijk aanbevolen. Bij het vervolg op de prijsvraag is betrokkenheid van ontwerpers met concrete werkervaring van belang.

Deelname aan deze prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf, door inzending van onderstaand registratieformulier. De registratietermijn sluit op 26 september 2016 om 12:00 uur.

Meer informatie

Reageer op dit artikel