nieuws

Museum Arnhem: Cruz y Ortiz & Laura Alvarez Architecture

Architectuur

Onlangs won Benthem Crouwel Architects de architectenselectie voor de uitbreiding en renovatie van Museum Arnhem. Er is vraag naar extra expositieruimte, een nieuwe entree, museumcafé en publieksfaciliteiten. De unieke locatie op de stuwwal en de bestaande monumentale Buitensociëteit uit 1875, maakten de opgave uitdagend en kansrijk. Vijf uiteenlopende teams werden geselecteerd voor een tweede ronde. Dit leverde interessante ontwerpen op. Deze week lichten we er elke dag een uit.

Museum Arnhem: Cruz y Ortiz & Laura Alvarez Architecture

Tekst: Willem Wopereis

‘Daar waar kunst, cultuur en natuur elkaar ontmoeten’

In het ontwerp van Cruz y Ortiz en Laura Alvarez Architecture wordt het sociëteitsgebouw in ere hersteld en ontdaan van de later toegevoegde vleugels. Hiermee opent de museumtuin zich voor het publiek en ontstaat een brede vista over de Rijn. Twee vierkante volumes markeren het museum en het nieuwe publieke programma in de rand van de stuwwal. De symmetrische positionering vormt een ‘krachtige twee-eenheid’ en verbindt oud en nieuw.

 

Nieuwbouw

Afdalend vanuit het nieuwe entreepaviljoen wordt het uitzicht nogmaals benadrukt, ditmaal ingekaderd door de vloer en het plafond van de nieuwe flexibele publieke strip. Hier liggen een auditorium, winkel, balie en café in elkaars verlengde. Haaks op deze zone leidt een museale galerij naar het midden van het sociëteitsgebouw. De nieuwe museumzalen liggen aan deze as onder de tuin. Er is onder de grond voldoende ‘zoekruimte voor de ideale zalen’.

 

Renovatie

Met ‘een bijna sacrale opgang in het hart van de zaal’ wordt de bestaande koepel herontdekt. Deze hexagon doet hiermee zowel dienst als verkeers- en tentoonstellingsruimte. Op de verdieping liggen de bibliotheek en kantoren. Doordat de twee doodlopende vleugels aan weerszijden van de koepel zijn ontdaan van latere aanbouwen is een logische routing mogelijk. Een dubbele enfilade verbindt de drie zalen, die zo in ere worden hersteld.

 
Meer schetsen vind je in de galerij onderaan het bericht

Verschillende ervaringen

Door onder de grond te bouwen worden in het ontwerp nieuwe en oude volumes fysiek van elkaar gescheiden. Op het niveau van het talud duiden enkel de paviljoens op de nieuwbouw, vanaf de oever gezien werken oud en nieuw echter sterk samen. De sequentie van programma-onderdelen is helder en biedt verschillende ruimtelijke ervaringen. Ook biedt het plan ruimte voor toekomstige uitbreidingen.


Meer schetsen vind je in de galerij onderaan het bericht  

Uit het juryrapport

“Cruz y Ortiz heeft gekozen voor een ondergrondse nieuwbouw in de stuwwal. In het landschappelijk beeld vanaf de rivierkant leidt dit volgens de beoordelingscommissie tot een zware ingreep met een formele uitstraling. De jury prijst de heldere uitwerking van het idee. Er is een prettige verhouding tussen tuin, entree, uitzicht en kunst, er zijn veel mogelijkheden in de nadere uitwerking en alles uit het gevraagde programma zit in de visie. ‘Je maakt als bezoeker wat mee’, stelt de jury.

De gedachte nieuwbouw past goed bij het bestaande gebouw; de zalen zijn zowel voor één grote als verschillende kleine tentoonstellingen te gebruiken. Bezoekers komen volgens de  beoordelingscommissie prettig het museumgebied binnen. De commissie maakt zich bij deze visie zorgen over het behoud van de kenmerkende en waardevolle rode beuk in de tuin. Hoewel de jury vertrouwen heeft in een elegante uitwerking van de visie door Cruz y Ortiz, past het monumentale karakter van hun visie minder in het losse, ongedwongen karakter van het museum.”

Reageer op dit artikel