nieuws

Museum Arnhem: Benthem Crouwel Architects

Architectuur

Onlangs won Benthem Crouwel Architects de architectenselectie voor de uitbreiding en renovatie van Museum Arnhem. Er is vraag naar extra expositieruimte, een nieuwe entree, museumcafé en publieksfaciliteiten. De unieke locatie op de stuwwal en de bestaande monumentale Buitensociëteit uit 1875, maakten de opgave uitdagend en kansrijk. Vijf uiteenlopende teams werden geselecteerd voor een tweede ronde. Dit leverde interessante ontwerpen op. Deze week lichten we er elke dag een uit.

Museum Arnhem: Benthem Crouwel Architects

Tekst: Willem Wopereis

‘Stadsveranda’

In het winnende ontwerp van Benthem Crouwel Architects wordt de uitbreiding niet onder de grond of in de stuwwal georganiseerd. Boven aan de helling is aan de westzijde een nieuw langgerekt volume geplaatst. Enerzijds kan hier in grote zalen kunst worden geprogrammeerd, anderzijds bieden grote openingen weidse uitzichten over de omgeving.

  

Publieke zone

De centraal gelegen koepel wordt de nieuwe entreezone met museumwinkel. Naast de bestaande hoofdentree aan de Utrechtseweg komt er ook een entree aan de tuinzijde. Door het weghalen van de oostelijke aanbouw wordt de vlakte op de stuwwal weer publiek terrein. De dichtgezette ramen in de oostvleugel worden geopend en brengen daarmee daglicht in het aldaar geplaatste café. Glazen galerijen aan de zuidzijde zijn een moderne versie van de oude veranda’s. Het auditorium behoudt zijn plek aan de noordzijde op de eerste verdieping.

  

Geschakelde zalen

Waar in het centrale en oostelijke deel alle publiek toegankelijke functies worden gebundeld, wordt aan de westzijde een serie tentoonstellingszalen geschakeld. De museumroute start in de westvleugel. Deze steekt in het nieuwe volume dat op de rand van de stuwwal is gelegd. Een drietal losgekoppelde grote zalen ligt hierin op een rij. Met de loskoppeling wordt een aantal tussenruimtes gecreëerd die uitzicht bieden in alle richtingen, van de Rijn tot de beeldentuin tot het centrum. De routing is lineair en ongedwongen maar biedt tevens de mogelijkheid tot shortcuts.

  

Een groot gebaar

Vanuit de beeldentuin gezien steekt het volume spectaculair over de rand van de stuwwal heen. Zo wordt het hoogteverschil benadrukt. Een publieke trap die tevens dienst doet als tribune nodigt uit om door het volume heen te lopen. Omdat de nieuwe zalen het zicht vanuit de tuin in eerste instantie blokkeren, is het uitzicht boven aangekomen extra bijzonder. Het ontwerp is samengevat in een groot gebaar dat het museum van buitenaf veel zichtbaarheid geeft, en van binnenuit veel perspectieven opent. Constructief gezien zal het nog een leuke uitdaging bieden.

 

Uit het juryrapport

“De helderheid in de visie en de afwisseling tussen kijken naar kunst en naar landschap spreken de jury zeer aan bij Benthem Crouwel. Een strip met losse zalen en verbindende tussenruimtes biedt pauzemomenten, een prettige blik op de beeldentuin en mooie vergezichten, belevenissen die het museum graag ziet. In tegenstelling tot de ondergrondse varianten in andere visies is het uitzicht hier grootser doordat de kijker hoger op de stuwwal staat. Het unique selling point van het museum, de mooie plek in het landschap met unieke vergezichten, wordt zo maximaal benut.”

 “De openbaar toegankelijke trap die de strip van oost naar west als het ware doorboort, biedt het publiek een venster ode rivier zoals de Rijnzaal dat nu doet. De jury noemt dit een bijzonder goede vondst. Bezoekers die het museum vanaf Arnhem Centraal via de Utrechtseweg naderen worden er door de trap naar dit venster op gewezen dat daar iets bijzonders is. De trap is tegelijk ook een tribune voor voorstellingen in de museumtuin. Het gebouw als geheel noemt de jury ‘logisch’ en een uitroepteken in het landschap. Bij een uitwerking moet goed worden gekeken naar de mate waarin het gebouw over de rand van de stuwwal steekt, naar de grootte en positie van de openingen in de strip en welke materialen worden gebruikt.” 

Bekijk hier ook de andere inzendingen 

Reageer op dit artikel