nieuws

Verankerd vakmanschap: 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Architectuur

Het onderwijs is gebureaucratiseerd en zou je eigenlijk geheel opnieuw moeten uitdenken. Dat zei Bert van Meggelen, oud directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB), tijdens de talkshow Verankerd vakmanschap, afgelopen zondag in Theater Walhalla te Rotterdam, in discussie met Chris van Langen, de huidige directeur. Aanleiding was de feestelijke presentatie van het gelijknamige boek waarmee de Academie haar 50jarig bestaan kracht bijzet.

Verankerd vakmanschap: 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Verslag Harm Tilman

Volgens Van Meggelen heeft het huidige onderwijs behoefte aan brutale types die het avontuur kunnen terugbrengen op de Academie. Dit zal ook andere eisen stellen aan de studenten, verwachtte hij. Net toen Van Langen zijn voorganger van repliek wilde dienen, zette het feestorkest in en stapte Herman Meijer, de talkshow host, over naar de volgende gasten van de middag.

  

Tweegesprekken

In een serie tweegesprekken werd door betrokkenen en oud-betrokkenen ingegaan op thema’s als vakmanschap, ontwerponderzoek, professionaliteit, de relatie van de school met Rotterdam en maatschappelijke betrokkenheid. Ook vierde de school de onverwachte, met concurrent Amsterdam gedeelde eerste prijs van Archiprix door Katarzyna Nowak. In een tijd van toenemende competitie rond studenten en geldstromen niet onbelangrijk.

 

Architect als generalist

Opvallend was dat alle aanwezigen de wenselijkheid van de architect als generalist onderstreepten. Zo wees architect en oud-studente Simone Drost erop dat architectuur een complex vak is en dat ze naast ontwerpvaardigheid maatschappelijk bewustzijn vereist. De vraag of dit op een opleiding van slechts vier jaar te doen is, bleef buiten beschouwing. Wel trof Drost soms een zeker gebrek aan lef bij de studenten aan.

Contrast praktijk school

Dit is een terugkerend probleem bij academies, vertelden ook de studenten Michelle Kox en Nina van Osta, het contrast tussen wat je meemaakt in de praktijk en wat je doet op school. Zo vertelde Van Oosten overdag bouwaanvragen te verzorgen en ’s avonds op de academie conceptuele ontwerpen te maken. Als advies gaf ze mee de bureaus meer aan de Academie te koppelen. Nu zijn het in haar ogen nog te veel gescheiden werelden.

Aanwezigheid in de stad

Een ander thema dat door veel gasten werd aangekaart, was de relatie van de Academie met de stad Rotterdam. Sereh Mandias van De Dépendance meende dat de school zich best meer in de stad mag manifesteren. Zij wees erop dat in andere wereldsteden hard gewerkt wordt aan de vraag van wie de stad is. Ook de relatie tussen stad en rivier is volgens haar een onderwerp waarmee de academie haar verantwoordelijkheid kan nemen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Dirk van Peijpe, oud-student van de Academie en partner van de Urbanisten, sloot zich bij deze wens tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid aan. Hij zei dat wanneer je zaken als Bildung en onderzoek op de Academie voorop blijft zetten, je daarmee in de praktijk het verschil kunt maken. Omgekeerd zorgt de praktijk er dan weer voor dat je op de Academie met je voeten op grond blijft staan. 

  

 

Reageer op dit artikel