nieuws

TV-Tip: Zomergasten 2016 van start

Architectuur

Vanaf zondag 31 juli is weer wekelijks Zomergasten te zien. Journalist en Iran-correspondent Thomas Erdbrink gaat in gesprek met Dyab Abou Jahjah, Arjen Lubach, Hedy d’Ancona, Griet Op de Beeck, Andrea Maier en Mark Rutte.

TV-Tip: Zomergasten 2016 van start

Niet dat de andere gasten niet interessant zijn maar voor onze doelgroep is de uitzending met Hedy d’Ancona op 14 augustus de meest veelzeggende gast in het rijtje.

Hedy uit 1937 is feministe en oud-politica voor de PvdA. Ze zat van 1974 tot 1981 in de Eerste Kamer en was staatssecretaris van Emancipatiezaken in het kabinet Van Agt. In 1989 werd ze minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kabinet Lubbers III. Daar was ze onder andere belast met asiel- en vreemdelingenzaken. In mei 1992 presenteerde Hedy d’Ancona het omstreden* Kunstenplan (de voorloper van de huidige cultuurnota), voor de periode 1993-1996. Tussen 1994 en 1999 zat ze in het Europees Parement voor de Sociaal Democraten.

Xenia dAnconaprijs
Tweejaarlijks wordt de naar haar genoemde prijs door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitgereikt. Dit jaar mocht Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, de prijs in ontvangst nemen.

Kunstenplan

Het Kunstenplan van d ‘Ancona leidde tot een storm van kritiek van het kunstenveld: gericht op zowel de inhoudelijke visie van de minister, als op het systeem van het kunstenplan en de bijbehorende procedures. In principe was men het eens met de uitgangspunten in het Kunstenplan 93-96: de bevordering van kwaliteit, variëteit, internationalisering, publieksparticipatie en samenwerking met de media. Maar, stelde men, de concrete beleidsvoornemens van d’Ancona zouden leiden tot het tegendeel van hetgeen zij voor ogen zei te hebben. Bovendien waren er door de minister grote bezuinigingen op de sector gepland, met name op de podiumkunstensector, en dreigden twee omroeporkesten opgeheven te worden. (Bron: Kunsten92.nl)

Opzij

Samen met Joke Smit richtte d’Ancona eind jaren zestig de feministische actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij op en daarmee waren zij de aanjagers van de tweede feministische golf in Nederland. Ook stond ze aan de wieg van het feministische maandblad Opzij.

Hedy d’Ancona studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en was wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut Sociale Geografie van de UVA. Ze begon haar werkende carrière als producer bij de VARA. Vervolgens richtte ze met Maurice de Hond een beleids- en adviesbureau op voor de non-profitsector.

In 2003 maakte d’Ancona voor het Rijksmuseum voor Volkenkunde de tentoonstelling en het boek ‘Het Persoonlijke is Politiek´. Daarin toonde ze met beelden en brieven aan dat onze drijfveren te maken hebben met de geschiedenis van de mensen uit wie je voortkomt. Haar Joodse vader verliet haar en haar moeder toen ze nog geen twee jaar oud was. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog tijdens een dodenmars vanuit concentratiekamp Auschwitz.  

Zomergasten 2016

Het programma is elke week te zien op NPO2 vanaf 20.15 uur. De aflevering met Hedy d’Ancona is te zien op 14 augustus. 

 

Reageer op dit artikel