nieuws

Schiphol let extra op architectuur

Architectuur

Schiphol gaat komende jaren voor miljarden euro’s verbouwen en uitbreiden met een extra terminal. Een nieuwe aparte Design Board onder leiding van Liesbeth van der Pol gaat de kwaliteit van al die bouwprojecten in de gaten houden.

Schiphol let extra op architectuur

Door: Ingrid Koenen, Cobouw, verslaggever Economie en Aanbesteden

Binnen Schiphol Group is het Capital Programma opgericht om de verbouwing integraal op te zetten, waar het Design Board onderdeel van uit gaat maken. Daarvoor moet eerst de verouderde architectuurvisie worden opgefrist en aangepast. Aansluitend zal steeds de kwaliteit van de bouwprojecten worden getoetst aan deze architectonische meetlat.

Schiphol hanteert een bouwstrategie gebaseerd op vijf thema’s:

Top Connectivity
Excellent Visit Value
Competitive Marketplace
Development of the Group
Sustainable & Safe Performance

Schiphol blijft groeien

Op de luchthaven werken nu al 65.000 mensen. Vorig jaar verwerkte Schiphol 58 miljoen passagiers en 1,6 miljoen ton vracht. De ambitie is om die aantallen de komende jaren verder te laten groeien. Daarom zijn er plannen voor een nieuwe pier en terminal, de vernieuwing en uitbreiding van het trein- en busstation, nieuwe parkeergarages en uitbreiding van de voorrijwegen.

Design Board

Birgit Otto, COO van Schiphol Group en initiatiefnemer van de Design Board: “De Design Board stelt een globale architectuurvisie vast voor de nieuwe investeringsprojecten in het Capital Programme én Schiphol-breed. Zij zal de afzonderlijke projecten binnen het Capital Programme toetsen aan deze visie.

Ik kijk uit naar de samenwerking met de Design Board en zie een toegevoegde waarde in het samenbrengen van architectuur, binnenhuisarchitectuur, planologie en stedebouw met de luchthavenoperatie. Ook is belangrijk dat de directe relatie met de Welstandscommissie van Haarlemmermeer is geborgd, doordat de voorzitter van de Design Board tevens lid is van deze Welstandscommissie ”.

Samenstelling Design Board

De Design Board bestaat uit de volgende leden:
– Liesbeth van der Pol: architectuur en voorzitter
– Odette Ex: interieurarchitectuur
– Hanne Buis: airport operations
– Maurits Schaafsma: planologie
– Daphne Bückers: secretaris

Tien uitdagingen bij de bouwplannen:

  1. Eén groot contract of verschillende kleinere?
  2. Traditioneel of geïntegreerd aanbesteden?
  3. Onderhoud
  4. Flexibiliteit
  5. Duurzaamheid
  6. Nieuwe samenwerkingsvorm
  7. Tijd
  8. Bouwlogistiek
  9. Functioneel specificeren
10. Het nieuwe pionieren

Bron: Schiphol

Reageer op dit artikel