nieuws

Publicatie – De lol van verduurzamen

Architectuur

BNA Onderzoek, publiceert het magazine ‘De lol van verduurzamen’, hoe architecten bijdragen aan het kwalitatief verduurzamen van bestaande woningen. Hierin zes zes interviews met experts in het verduurzamen van woningen en wat dit oplevert.

Publicatie – De lol van verduurzamen

De publicatie wil laten zien wat we er aan kunnen doen om particuliere woningeigenaren te overtuigen dat een duurzaam huis een zinvolle investering is: niet alleen meer woongenot, maar ook vooral leuk is om te doen. Daarnaast wordt de vraag gesteld wat overheid, corporaties en bouwbedrijven kunnen bijdragen aan een duurzame, maar ook kwalitatieve toekomst van de Nederlandse woning. 

Onder de leiding van architectuurjournalist Kirsten Hannema zijn zes interviews gehouden met de partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad: bewoners, architecten, de welstandscommissie, een woningbouwcorporatie en een bouwer.

De conclusies uit deze gesprekken zijn uitgewerkt en opgeschreven in het magazine ‘De lol van verduurzamen – Hoe architecten bijdragen aan het kwalitatief verduurzamen van bestaande woningen’. Met dit magazine willen we inzicht geven in de huidige stand van zaken en de discussie over ruimtelijke kwaliteit op gang brengen. Daarnaast hopen we het enthousiasme en plezier dat spreekt uit deze projecten over te brengen: de lol van verduurzamen.

 

Reageer op dit artikel