nieuws

Mini-Holland voor Londense fietsers

Architectuur

Zo vanzelfsprekend als fietspaden voor ons zijn, zo hip zijn ze nu in Londen. OKRA werkt samen met Buro Happold, SWA en Tomato aan de transformatie van de stationsomgeving in Kingston, Londen. Het maakt deel uit van het Mini-Holland project waarbij fietsen in Londen wordt gepromoot en beter wordt gefaciliteerd in de openbare ruimte. Op dit moment is een leegstaand winkelpand in Kingston ingericht als expositie ruimte en worden de plannen aan het publiek gepresenteerd.

Mini-Holland voor Londense fietsers

Kingston’s situatie is exemplarisch voor veel Londense stedelijke kernen buiten het grootstedelijke centrum. Op veel plaatsen in de stad heeft het fietsnetwerk veel ontbrekende schakels en is de ‘high street’ en het centrum moeizaam verbonden met railvervoer. Kingston station is een hub waar verschillende vormen van transport samenkomen, maar deze sluiten niet op elkaar aan. De verbinding tussen station en binnenstad wordt doorkruist door zware infrastructuur en het busstation is nagenoeg niet verbonden met het station.

De eigenlijke opgave is om niet alleen de fietser te faciliteren, maar een betere hub met goed voor en na transport te maken. Het station en de binnenstad moeten op elkaar worden aangesloten. In de wijdere omgeving dient een netwerk voor fietsers en voetgangers te worden gerealiseerd. De eerste belangrijke sleutelprojecten zullen al snel worden gerealiseerd. Daarmee wordt Kingston een van de drie London Boroughs die een voorbeeldproject in het kader van Mini-Holland realiseert.


Het voorstel van OKRA zet in op het herformuleren van het netwerk in oostwest richting en noordzuid richting. 


De plek voor het station wordt een transit plein, een ‘space of flows’, waar mensen van station naar stadscentrum bewegen, van station naar busstation. 


Een ‘gateway’ bij Kingston Bridge definieert de limieten van het centrum. 


Een lineair rivierpark haaks op de rivier vormt een betere connectie tussen station en de Thames. 

Reageer op dit artikel