nieuws

IBA Parkstad in versnelling naar uitvoeringsfase

Architectuur

Het Uitvoeringsprogramma IBA is onlangs door de aandeelhoudersvergadering (AVA) voor de komende jaren vastgesteld. Dit programma omvat 50 IBA Kandidaat-projecten. Aan tien
van deze projecten heeft de AVA een eerste uitvoeringssubsidie verleend. Met deze prioritering start de uitvoeringsfase maar liefst een half jaar eerder dan gepland.

IBA Parkstad in versnelling naar uitvoeringsfase

IBA (International Bau Ausstelling) draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. 

De Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Nuth en Onderbanken) en de Provincie Limburg hebben in oktober 2013 besloten een IBA van start te laten gaan. Sinds juli 2014 is de organisatie en uitvoering daarvan in handen van de IBA Parkstad B.V. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten.

Het uitvoeringsprogramma omvat een totaalinvesteringspakket van honderden miljoenen euro. In de nu eerste 10 toegewezen projecten wordt een bedrag van 854.000 euro geïnvesteerd. Daarmee is een cofinanciering van derden gemoeid van een factor tien (ruim acht miljoen euro). Hierdoor krijgt ook de economie van de hele regio Parkstad een structurele impuls.

De volgende 10 projecten worden versneld uitgevoerd:

1. Zorgboulevard Mondriaan
Het oorspronkelijke hoofdgebouw van de zorginstelling Mondriaan wordt op duurzame wijze gesloopt. Op de locatie wordt een park aangelegd met een directe verbinding naar het Land van Kalk bijVoerendaal.

2. 5 pleintjes Heerlen
De herinrichting en verbinding van onder andere de pleintjes Luciushof-Morenhoek-Schelmenhofje in het centrum van Heerlen.

3. Pand Bongerd
Parallel aan de herbestemming wordt de gevel van het beeldbepalende Bongerdpand wordt opgeknapt. Dit betekent een kwaliteitssprong voor zowel dit pand als de Bongerd in zijn geheel.

4. Herbestemming RWZI (voormalige waterzuivering) Terworm
Door de versnelde openstelling van de voormalige RWZI Terworm wordt het terrein toegankelijk gemaakt voor het publiek. In dit project staan natuurbeleving (stedelijke wildernis) en recreatie centraal.

5. Beaujean Groeve
Met de eigenaar van de Beaujean Groeve wordt overlegd over de mogelijk openstelling van het westelijke gedeelte voor publiek.

6. Gebrooker bos
Het fiets- en wandelpad over het mijnspoor wordt aangevuld met een brug over de Schelsberg. Uiteindelijk moet het gehele mijnspoor voor fietsers en wandelaars toegankelijk worden.

7. IkGroenHet (2)
Als onderdeel van de recreatieve fietsroute tussen slot Schaesberg en de Wilhelminaberg wordt het voormalige mijnspoor in de wijk ’t Eikske heringericht.

8. IkGroenHet (2)
Tussen de Anstelvallei en de omliggende gebieden wordt een groene, recreatieve verbinding gelegd.Verder worden er recreatieve routes tussen Park Gravenrode, het Wormdal/Rolduc, Lückerheidekliniek-Holzkuil/Carisborg-Natura 2000 en het gebied Lückerheidekliniek-Holzkuil/Carisborg-Berenbos-Balsbrugge-Rolduc aangelegd.

9. Kerk Kunrade
De kerk van Kunrade krijgt een herbestemming met behoud van de eredienst. De gemeente Voerendaal dient hierover nog een formeel besluit te nemen.

10. Brug N274 Onderbanken
Bij de nieuwe randweg Jabeekerstraat wordt een markante fietsburg aangelegd. De fietsbrug legt een broodnodige fietsverbinding tussen Onderbanken en Etzenrade.

 

 

Reageer op dit artikel