nieuws

ARC16 Innovatie Award zoekt ideeën, producten en processen herbestemming en transformatie

Architectuur

Met de ARC16 Innovatie willen de uitschrijvers veelbelovende ideeën, producten en processen stimuleren die vernieuwend én haalbaar zijn binnen de opgave van transformatie en herbestemming.
Doel van de prijs is het versterken van het draagvlak onder innovatie en het stimuleren van experiment en vernieuwing. Criteria voor de ARC16 Innovatie Award zijn creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid.

ARC16 Innovatie Award zoekt ideeën, producten en processen herbestemming en transformatie

Experiment en vernieuwing kenmerken de Nederlandse architectuur. Zij heeft het vermogen zich iedere keer succesvol aan te passen aan de nieuwe realiteit. Deze eigenschappen lijken nu meer van pas te komen dan ooit. Op de terreinen van herbestemming en transformatie is grote nood aan oplossingen die van betekenis en toepasbaar zijn.

Gezocht wordt naar innovatieve ideeën, producten en processen op de terreinen van herbestemming en transformatie, die een grote dosis realisme aan de dag leggen. De inzendingen geven tenminste antwoord op de vraag hoe de wensen van de gebruikers in overeenstemming zijn gebracht met wat haalbaar is. Van belang is ook hoe het ontwerp is opgenomen in het totale proces.

 Busstation Schiphol Noord - Winnaar Innovatie Award 2015 De winnaar van de ARC15 Innovatie Award: Busstation Schiphol Noord door Claessens Erdmann

Nieuwe verdienmodellen gekoppeld aan nieuwe methoden, materiaal innovaties en aansprekende technieken zijn van groot belang voor het creëren van innovatieve oplossingen.

Bij innovatie denken de uitschrijvers aan processen waarin het perspectief is verbreed en connecties zijn gelegd met de eindgebruiker. Bijvoorbeeld processen van transformatie en hergebruik waarin gebruikers onderdeel zijn van het creatieve proces.

Maar een geslaagde innovatie kan ook betekenen: wat al bestaat opnieuw uitvinden. Of laten zien hoe gebruik is gemaakt van innovaties op andere vakgebieden.

Tot slot denken de uitschrijvers ook aan het toepassen van bestaande materialen op innovatieve wijze of het toepassen van compleet nieuwe materialen.

Jury

De jury van ARC16 Innovatie Award bestaat uit:
– Jeroen van Schooten, Team V Architectuur
– Arjan Habraken, SIDstudio
– Mark Kuijpers, Fakton
– Sander Woertman, De Zwarte Hond

Deelname

Iedere architect en ontwerper kan meedingen naar deze prijs door het insturen van een of meer projecten. Het ontwerp moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 2015 – 31 juli 2016. De inzending blijft het geestelijke eigendom van de maker.

De jury wijst drie nominaties aan en laat deze vergezeld gaan van een motivatie. De winnaar van de ARC16 Innovatie Award wordt op 17 november tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Dordrecht bekend gemaakt.

Inzenden

Deelnemers kunnen zich tot en met vrijdag 26 augustus 2016 voor de ARC16 Innovatie Award aanmelden op productie.dearchitect.nl/plaatsarc2016. Daar kan tevens de documentatie (PDF) worden geüpload. 

Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaris van de jury, Harm Tilman (hoofdredacteur de Architect), telefonisch 070 – 3046775; of via h.tilman@dearchitect.nl

Meer informatie

De ARC16 Innovatie Award wordt mede mogelijk gemaakt door Desso en de Architect

 

Reageer op dit artikel