nieuws

We gaan vernieuwen

Architectuur

We gaan iets nieuws doen. Eind juni verschijnt de eerste editie van de Architect Business digimagazine. Met dit magazine willen we inspelen op de ondernemende kant die zich in de architectuur steeds scherper begint af te tekenen. De komst van het digimagazine valt samen met een aantal stappen waarmee de Architect vol vertrouwen haar weg naar de toekomst inzet.

We gaan vernieuwen

door Harm Tilman

Met deze stappen waartoe ook de vernieuwing van de printeditie behoort en de oprichting van het Architect Business Lab, is de Architect meer dan ooit het platform voor architecten waarop je terecht kunt voor projecten, business nieuws, verdieping, opinie en vakinformatie. Zowel online als offline.

Ontwerp en commercie

Deze stappen staan niet los van de grote veranderingen die de architectuur nu doormaakt. Architectuur was en is een zaak van ontwerp. Architecten moeten echter in toenemende mate in staat zijn deze in verband te brengen met commercie.

Floris Alkemade_de Architect vernieuwt
Floris Alkemade

Nieuwe opdrachtgevers

Ook aan opdrachtgeverszijde is het nodige aan het veranderen. Traditionele opdrachtgevers verliezen hun ontwikkelkracht, nieuwe opdrachtgevers dienen zich aan. Ook nemen architecten zelf de rol van bouwheer op zich.

Digitalisering van het vak

Een andere niet minder belangrijke ontwikkeling is de digitalisering van het architectenvak. BIM heeft zijn intrede gedaan. Het leidt er onder meer toe dat in het bouwproces veel zaken naar voren worden geschoven.

Thema’s uitdiepen

Om een antwoord op deze ontwikkelingen te bieden, opereert de Architect in meerdere kanalen. In de vertrouwde printeditie diepen we de thema’s uit die in het vak actueel zijn en de trends bepalen.

Jonge Architecten - de Architect vernieuwt

Digimagazine

Om de ondernemende kant van de architectuur nog beter te belichten brengen we een digimagazine uit dat volledig aan business zal worden gewijd. Met het digimagzine publiceren we artikelen die deze veranderingen belichten en ingaan op de kansen die ze bieden voor de business van een architect.

Website en nieuwsbrief

Op de website maakt de redactie iedere dag een eigen overzichtelijke selectie uit de overvloed aan projecten en nieuwsfeiten. Iedere dag brengen we om 07:30 een nieuwsbrief met het meest actuele nieuws. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, schrijf je dan in op productie.dearchitect.nl/nieuwsbrief

Denken in clusters

Tot slot spelen we in op het veranderende leesgedrag van onze lezers. Lezers zijn veel meer gewend informatie in clusters te denken, te organiseren en tot zich te nemen. Om deze reden hanteren we een themabenadering die we in al onze kanalen zullen doorvoeren. Het is niet alleen de media die we vernieuwen maar ook de manier waarop ze zijn gestructureerd.

Concrete verbeteringen

De komende tijd neem ik je mee in de toekomstige ontwikkelingen en vertel ik je meer over de concrete verbeteringen die we in de Architect hebben doorgevoerd. Ik hoop van harte dat je met ons mee wilt denken. Want we willen dit samen doen.

Reageer op dit artikel