nieuws

Wat komt kijken bij circulair bouwen

Architectuur

De huidige bouwwereld is een statische sector, waarin het gebouw altijd samengaat met de
onderliggende grond. Na een korte gebruiksperiode zijn de gebouwen functioneel vaak afgeschreven,
waardoor sprake is van flinke afvalstroom. Dit zorgt ervoor dat de bouwsector tot een van de
meest vervuilende industrieën gerekend kan worden.

Wat komt kijken bij circulair bouwen

Het benaderen van een gebouw als product maakt het mogelijk om gebouwen los te koppelen van de

onderliggende grond en na te denken over de waarde van het gebouw zelf. Op deze manier kunnen hoogwaardige gebouwen tijdelijk op interessante locaties worden geplaatst. Dit komt de gebiedsontwikkeling ten goede en maakt het tevens mogelijk om het gebouw later, op een andere locatie weer te hergebruiken.

Cepezedprojects ontwikkelde in samenwerking met Du Prie bouw & ontwikkeling de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam. Hier worden gedurende de bouw van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg alle zittingen gehouden.

De Tijdelijke Rechtbank moet gedurende de gebruiksperiode als een volwaardig gebouw functioneren, waarbij onder andere de representatieve uitstraling en de complexe logistiek
een belangrijke rol spelen. Na de gebruiksperiode van vier tot zes jaar wil de Rijksoverheid afval
voorkomen om zo de restwaarde van het gebouw te maximaliseren.

Het gebouw is daarom in zijn geheel uit elkaar te halen en te verplaatsen naar een andere locatie. De afstand van deze nieuwe locatie speelt daarin een belangrijke rol. Als deze dichtbij de huidige locatie ligt, komt dat de transportkosten, en de kosten voorde verplaatsing in het algemeen, ten
goede.

Reageer op dit artikel