nieuws

Park en Sportpark op tunneldak A4 in aanbouw

Architectuur

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 worden een park en sportpark aangelegd. Het hoogste punt van het sportverzamelgebouw is onlangs bereikt. Het Sportpark A4 is onderdeel van een grote transitie binnen de gemeente. Binnen het team van ontwikkelaars is en ontwerp van BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects.

Park en Sportpark op tunneldak A4 in aanbouw

In het plan uit 2010 is uitgegaan van een verdiept traject dat het bijzondere karakter van het Midden Delfland zou respecteren. Ter hoogte van Schiedam en de verbindingsknoop Kethelplein werd in een landtunnel voorzien.

Sportpark A4 MoederscheimMoonen

Sportpark A4 MoederscheimMoonen 

Meervoudig ruimtegebruik

Bovenop het tunnellichaam komt een park dat deels wordt ingericht als sportcomplex. Er worden  vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt maar ontstaat er tevens plek voor meervoudig ruimtegebruik. Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage en in de noordelijk gelegen luifel wordt een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie gerealiseerd. Hier kunnen deze sporters met name in de wintermaanden hun trainingsuren maken.

Sportpark A4 MoederscheimMoonen

Sportpark A4 MoederscheimMoonen 

Tussen de opgetilde buitensportvelden wordt door Dura Vermeer in opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd voor verschillende binnen- en buitensporten. Het gebouw voorziet in een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes voor de verschillende binnen- en buitensporten.

Sportpark A4 MoederscheimMoonen

Sportpark A4 MoederscheimMoonen 

Sportverzamelgebouw

Het nieuwe sportverzamelgebouw is zo veel mogelijk in het hart van het park gepositioneerd om de connectie en de beleving met de sporten rondom zo goed mogelijk te maken. Het gebouw is als het ware een intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Om deze hoogte te overbruggen, manifesteert het gebouw zich vooral door het royaal vormgegeven terras dat zich op de eerste verdieping, als verlengstuk van de horeca, bevindt. Dit terras is vormgegeven als een echt plateau. ‘Zwevend’ tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden.

Oplevering van het sportpark staat gepland voor medio 2016. 

 

 

 

Reageer op dit artikel