nieuws

KOW ontwerpt kindcentrum in Vught Zuid

Architectuur

KOW heeft in opdracht van de gemeente Vught en stichting Leijestroom op locatie de ‘Elzenburg’ het Integraal Kindcentrum Vught Zuid ontworpen. Het nieuwe centrum van ca. 5.000 m2 BVO wordt gerealiseerd naast het recentelijk geopende Jeugd- & Jongerencentrum op de hoek van de Brabantlaan en de Lidwinastraat.

KOW ontwerpt kindcentrum in Vught Zuid

Het IKC verzorgt opvang en onderwijs voor 0-13 jarigen in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen. De peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs komen op deze locatie onder één dak met een koppeling naar de multifunctioneel gebruikte sporthal en het jongerencentrum. KOW heeft in overleg de individuele programma’s van de gefuseerde basisschool, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de gemeente uitgewerkt, op elkaar afgestemd en vertaald naar een Voorlopig Ontwerp.

KOW ontwerp Kindcentrum in Vught 

Het IKC is zo op het plangebied gesitueerd dat er een entreeplein ontstaat tussen het bestaande gebouw van het Jongerencentrum. Tevens is rekening gehouden met de aanwezige bomen op het terrein. Het parkeerterrein aan de noordzijde zal worden gedeeld met de woningen. Het openbare plangebied aan de zuidzijde tussen Lidwinastraat en het schoolplein wordt volledig opnieuw ingericht middels een kiss ride zone en groen- en speelvoorziening voor de buurt en het IKC.

KOW ontwerp Kindcentrum in Vught 

Volgens de planning start de bouw in het voorjaar van 2017 en zal het nieuwe Kindcentrum een jaar later worden opgeleverd.

KOW ontwerp Kindcentrum in Vught
Tekst: KOW

Reageer op dit artikel