nieuws

Haags debat over gevolgen opkomst kleine woningen

Architectuur

Platform Stad organiseert in Den Haag op 5 juli het debat Flexibele Stad. Hoofdthema is de opkomst van microappartementen en ‘tiny houses’.

Haags debat over gevolgen opkomst kleine woningen

Het debat in theater Nest aan De Constant Rebecqueplein 20B gaat over vernieuwende ideeën voor woningen, zoals de opkomst van kleine woningen en stadsappartementen en het effect op de omgeving. Klein, betaalbaar en flexibel wonen zijn nieuwe trends op de woningmarkt. Voor het groeiend aantal kleine huishoudens, zoals studenten, ouderen en vluchtelingen worden interessante nieuwe woonconcepten ontwikkeld.

Hoe kan Den Haag flexibel en snel inspelen op de veranderende en toegenomen vraag naar woningen? Zowel voor leegstaande gebouwen als (tijdelijk) braakliggende terreinen worden innovatieve oplossingen voor nieuwe (soms tijdelijke) woningen bedacht. Ongemerkt stijgt het aantal woningen in Den Haag ook flink doordat bestaande woningen gesplitst en kantoren herbestemd worden.

Heijmans One - Debat opkomst kleine woningenHeijmans One

Deze ingrepen hebben effect op de omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte. De meeste projecten leiden tot een hogere bevolkingsdichtheid in de bestaande wijken. Het sociale leven van bewoners van kleine woningen speelt zich vaker buitenshuis af. Hoe verhouden de nieuwe (soms tijdelijke) bewoners zich tot de bestaande bewoners? Neemt de parkeerdruk te veel toe? Of is het juist gunstig voor de levendigheid in de wijk?

Studio Ka
Plug Play door Karin Uittenbogaart van Studio KA

Met onder meer Arjan Harbers (Planbureau voor de Leefomgeving), Jurgen van der Ploeg (Faro Architecten, ontwerper Tiny TIM), Karin Uittenbogaart (Studio KA, genomineerde prijsvraag A Home away from Home met Plug Play), Tim de Boer (Tim de Boer ontwerp en onderzoek, woningsplitsing in Den Haag), Frits Lely (hoofd Marktontwikkeling Heijmans, Heijmans One).

Reageer op dit artikel