nieuws

Circulair woonhuis in de maak

Architectuur

Het RUM (Re Use Materials) House in Heerlen wordt het eerste energieneutrale woonhuis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. Studio Erol wil laten zien dat het huidige bouwproces omgekeerd kan worden als je anders omgaat met materialen en wanneer je innovaties (mede) het proces laat sturen. Niet van cradle-to-grave of cradle-to-cradle, maar 100 procent circulair.

Circulair woonhuis in de maak

Om deze mindset van zo dichtbij mogelijk te laten ervaren en bewustwording te creëren, wordt het RUM House open source gebouwd en zal alle kennis gedeeld worden met de markt, onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Vervolgens zal het RUM House 10 jaar lang als woonhuis fungeren.

Circulair bouwen - huis van 100 procent gerecycleld materiaal 

Na deze periode komen de materialen weer vrij en kan de woning gedemonteerd worden in herbruikbare materialen en elementen. Binnenkort start Studio Erol een crowdfundingcampagne om een deel van de benodigde gelden te werven en worden de eerste studies uitgevoerd.

Circulaire economie
Het RUM House is onderdeel van het Urban Mining project, een experimentenlocatie waar diverse organisatie samenwerken volgens de principes van de circulaire economie: sloopafval hoogwaardig te hergebruiken en recyclen waarmee arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor werkzoekende uitkeringsgerechtigden. Dankzij de medewerking van de gemeente Heerlen en het onafhankelijke karakter van het project, kan het RUM House op korte termijn worden gerealiseerd.

Bij architect Erol Oztan heerste de vraag: “Bouwen we voor de eeuwigheid? Of hoeft een huis in deze maatschappij bijvoorbeeld maar 10 jaar mee te gaan, zonder te kort te doen aan het woongenot?” Met het RUM House wil hij proefondervindelijk experimenteren en hoopt eind 2016 te kunnen starten. 

 

 

Reageer op dit artikel