nieuws

Geen World Expo 2025 in Rotterdam

Architectuur

Het kabinet trekt zijn handen af van de realisatie van World Expo 2025 in Rotterdam. Minister Kamp vreest een strop van 500 miljoen tot 1 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken de Tweede Kamer in een brief laten weten.

Geen World Expo 2025 in Rotterdam

Architecten, waaronder Erick van Egeraat, Rotterdamse ondernemers, grote bedrijven en VNO-NCW pogen al twee jaar om de Wereldtentoonstelling in 2025 naar Rotterdam te halen. De World Expo zou een totale investering van naar schatting 1 à 1,5 miljard euro vergen. De kosten zouden terugverdiend kunnen worden met naar verwachting 20 miljoen bezoekers, de komst van nieuwe bedrijven en extra economische groei.

Het kabinet weigert echter om Rotterdam voor te dragen als gaststad bij het Bureau International des Expositions. Hoewel Kamp de plannen prijst, durft hij het niet aan. ‘De Rijksoverheid draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten en risico’s, ook op het gebied van veiligheid. De baten zullen naar verwachting niet opwegen tegen de kosten. Volgens de analyse resteert een negatief saldo van tussen de 500 miljoen en 1 miljard. Het evenement vraagt om extra investeringen in infrastructuur, waarvoor de dekking ontbreekt. Ook het effect op de Rijksbegroting zal negatief zijn, de raming varieert van ruim 300 miljoen tot ruim 600 miljoen euro.’

Rotterdam wilde zich presenteren als een innovatie en duurzame delta in transitie rond de thema’s droge voeten, lokale energievoorziening en een sluitende kringloop van grondstoffen en voedsel. De tentoonstelling zou plaatsvinden in voormalige stadshavens Merwe-Vierhavens, Rijn-Maashaven en Boompjes/Maritiem district. Medio maart ging Rotterdam al akkoord met de komst. Het stadsbestuur zag in de wereldtentoonstelling een katalysator van grote infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen.

Zo zou er de komende tien jaar een nieuwe metrolijn en een nieuwe stadsbrug moeten komen. Met de nieuwe oeververbinding zouden de westelijke stadshavens succesvol kunnen worden getransformeerd naar wonen, werken en recreëren. Minister Kamp wil wel op kleinere schaal verder met de voorgestelde innovatieprojecten. Rotterdam zegt door te gaan met zijn infrastructurele projecten. De private initiatiefnemers, die al 3 miljoen euro hebben geïnvesteerd, spreken van een laf besluit.

‘Het programma had Nederland op voorsprong had kunnen zetten in een wereld waarin verspilling en vervuiling plaatsmaakt voor slimme technologie en hergebruik van energie en grondstoffen. Het kabinet omarmt de partijen die voorop willen lopen in de economische transitie. Maar nee, het lef ontbreekt om daar dan ook voluit in mee te investeren. Een gemiste kans en een grote tegenslag voor al die partijen die zich in de afgelopen twee jaar met hart en ziel hebben ingezet om Nederland met een groots programma op voorsprong te zetten’, aldus Leendert Bikker in een reactie op rotterdam2025.nl.

 

 

Reageer op dit artikel