nieuws

Innovatie en transformatie hoog op agenda Rijksbouwmeester

Architectuur

Innovatie en transformatie staan hoog op de agenda van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Daarbij is het ultieme middel sloop, dat hij ook als een vorm van transformatie beschouwt. Het af te stoten Rijksvastgoed is weer een speciaal onderdeel daarbinnen.

Innovatie en transformatie hoog op agenda Rijksbouwmeester

De komende vijf jaar wil het rijk bijna 3 miljoen vierkante meter afstoten. “Voor een deel gebeurt dat in een gangbaar verkoopproces, maar voor een deel ook met een extra studie naar mogelijk hergebruik, transformatie of in het uiterste geval sloop”, schrijft Alkemade in zijn agenda. Hij rekent voor dat de komende vijf jaar gemiddeld per dag 1500 vierkante meter moet worden afgestoten, de oppervlakte van een flinke sporthal.

Het af te stoten rijksvastgoed komt bovenop de bestaande leegstand aan kantoren. Volgens hem is de leegstand van kantoren hoofdzakelijk een Randstedelijk fenomeen. Dat is deels te verklaren vanuit de speculatiestrategieën van ontwikkelaars en beleggers. Buiten de Randstad komt speculatieve leegstand veel minder voor, daar krijgen panden sneller een andere bestemming. Hoewel er 8,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat en de verspilling van al die bruikbare ruimtes pijnlijk is, heeft de maatschappij er verder niet zoveel last van.

Floris Alkemade. Foto Maarten Kools

Dat ligt volgens Alkemade anders bij winkelleegstand die zich meer buiten de Randstad manifesteert en grote maatschappelijke gevolgen heeft. Vooral voor dorpen en gemeenschappen kan met het vertrek van winkels de laatste vormen van openbaar “programma” verdwijnen.

Het maakt duidelijk dat transformatie hoog op de agenda moet blijven staan. Er is al veel gebeurt. Zo zijn het afgelopen jaar 11.000 nieuwe woningen gerealiseerd in bestaande panden. Dat is ongeveer één op de vijf nieuwe woningen. “Een hoopvolle ontwikkeling die wel verder ondersteund moet worden nu ook de moeilijker en slecht gelegen panden aan de beurt gaan komen”, aldus de Rijksbouwmeester.

Het betekent ook dat er extra beroep wordt gedaan op de ontwerp- en verbeeldingskracht van architecten. “Juist in de moelijker transformatieprojecten liggen mogelijkheden om met meer durf en radicaliteit in te grijpen. Zo bezien biedt de enorme leegstand een prachtige hoeveelheid experimenteerruimte precies op het moment dat verandering nodig is”, vindt Alkemade.

Bron: Cobouw.nl/Ferry Heijbrock

Reageer op dit artikel