nieuws

Bouwstart De Plantagewerf in Schiedam

Architectuur

In Schiedam ligt De Plantage, een 18e-eeuwse stadsuitbreiding van de oude binnenstad met daarin het oudste stadspark van Nederland. Achter de historische bebouwing bevindt zich de buitenhaven en de Nieuwe Haven met net zoals zoveel oude industriele gebieden pakhuizen, hofjes en restanten van de voormalige stadsindustrie. Architéma Architectuurstudio maakte samen met een aantal zelfbouwers, een plan waarin het gebied getransformeerd wordt tot een woonomgeving. Onlangs werd de eerste paal geslagen.

Bouwstart De Plantagewerf in Schiedam

Architéma maakte al een aantal jaren geleden kennis met het in onbruik geraakte en overwoekerde industriële gebied. De grond was door een projectontwikkelaar aangekocht en er was een plan gemaakt voor twee appartementengebouwen, waarvoor de vergunningen inmiddels waren verleend. Door de crisis raakte het project in de ijskast. De kavel was echter te mooi om onbenut te blijven. Er kwam een nieuw bouwplan met zes bouwkavels met ruimte voor vier geschakelde en twee vrijstaande woningen.

Architema - Plantagewerf - Schiedam 

De hoofdstructuur is op groen en ruimte gebaseerd met een maximale waterbeleving. De diepe woonkavels grenzen direct aan de Nieuwe Haven. De kavels worden ontsloten via een gemeenschappelijke woonstraat, met ruime parkeergelegenheid. De woningen zijn ontworpen als een ensemble met een duidelijke verwijzing naar het industriële verleden.

Architema - Plantagewerf Schiedam

Om het project succesvol af te ronden voor de zelfbouwers is een constructie bedacht waarbij de kopers hun respectievelijke kavels kochten en ontwikkelaar Uvago B.V. aannamen om alle zaken met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken voor zijn rekening te nemen. Door deze opzet konden de kosten voor de ontwikkeling relatief laag blijven, zonder onnodige risico’s voor individuele kopers. Een aannemer is gevonden in Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam.

Projectgegevens

Architéma Architectuurstudio, Rotterdam
Ontwerpteam: Ralph van de Donk, Henk Magrijn, Michiel Bosch|
Aannemer bouw- en woonrijp maken: Uvago B.V., Maarssen
Aannemer bouw woningen: Bouwonderneming Stout B.V., Hardinxveld-Giessendam

Reageer op dit artikel