nieuws

Top 25 meest productieve architectenbureaus in Nederland

Architectuur

Kees van der Hoeven maakte voor het magazine van PropertyNL een overzicht van de 25 meest productieve Nederlandse architecten in 2015. Doordat de lijst zich alleen beperkt tot commercieel vastgoed is de opleving in de woningbouw en de groeiende ombouw van kantoren naar woningen buiten het bestek van de lijst gehouden.

Top 25 meest productieve architectenbureaus in Nederland

In de lijst is te zien dat het getotaliseerde volume van een kleine 550.000 m² bruto binnen deze lijst nu al voor ruim de helft uit renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen bestaat. Dat speelt in 2015 zowel bij het bescheiden gerealiseerde winkelvolume (totaal ruim 100.000 m² bruto) als in het grotere kantoorsegment. Door de min of meer toevallige oplevering van enkele zeer grote projecten kwam dat totale kantoorvolume vorig jaar uit op ruim 330.000 m² bruto.

Ten slotte is deze keer voor het eerst een tiental hotelprojecten (totaal ruim 115.000 m² bruto) als commercieel vastgoed meegeteld. Ze staan vooral in Amsterdam, zodat adequaat kan worden ingespeeld op de sterke groei van het buitenlandse bezoek aan de hoofdstad.

De Top 25, met tussen haakjes de notering in de lijst van 2014.
  1. (-) Team V Architectuur, 87.500 m2
  2. (-) Cepezed, 55.000 m2
  3. (-) Mulderblauw, 47.970 m2
  4. (-) OeverZaaijer, 43.420 m2
  5. (10) Mecanoo, 37.720 m2
  6. (-) ZZDP Architecten, 32.700 m2
  7. (-) OPL Architecten/Redesigners, 30.300 m2
  8. (-) OMA/AMO, 25.500 m2
  8. (-) Rau Architecten, 25.500 m2
10. (-) GroupA, 17.425 m2
11. (-) AGI-AGS Architects International, 14.920 m2
12. (-) Benthem Crouwel Architects, 14.750 m2
13. (-) Ector Hoogstad, 14.400 m2
14. (-) Koolstra en Partners, 14.230 m2
15. (-) Rijnboutt, 10.600 m2
16. (-) De Zwarte Hond, 9700 m2
17. (-) Bedaux de Brouwer Architecten, 9000 m2
17. (-) NIO Architecten, 9000 m2
19. (-) Buro Van der Goes Architectuur & Stedenbouw, 8000 m2
20. (-) Office Winhov, 7200 m2
21. (-) Van der Linde Architecten, 7100 m2
22. (-) Powerhouse Company, 6660 m2
23. (-) Juli Ontwerp en Advies, 6825 m2
24. (-) Wiel Arets Architects, 6500 m2
24. (-) Op ten Noort Blijdenstein Architecten en Adviseurs 6500 m2

Belangrijk onderdeel van de ranglijst zijn het aantal nieuwe distributiecentra en de aankondiging van nog eens verschillende grote logistieke centra. Deze projecten, omdat ze qua vloeroppervlak zo omvangrijk dat ze de ranglijst zouden domineren, zijn de architectenbureaus die succesvol binnen dit specialisme werken apart opgenomen.

1. DENC Design Engineering Contracting, 127.500 m2
2. Johan de Vries Architecten, 83.400 m2
3. Mies Architectuur, 17.000 m2.

Over de lijst

Bij de samenstelling van deze Top 25 is gebruik gemaakt van de projectlijsten die PropertyNL Research opstelde in het kader van de Top Ontwikkelaars. Door nader onderzoek is aan de projecten de naam van het ontwerpernde architectenbureau toegevoegd. In de uiteindelijke lijst is het bruto vloeroppervlak van de in 2015 opgeleverde kantoorgebouwen, winkelcentra en hotelprojecten per architectenbureau getotaliseerd.

Bron: PropertyNL. Auteur Kees van der Hoeven.

 

 

Reageer op dit artikel