nieuws

Station Delft krijgt draaideuren terug

Architectuur

Vorig jaar werden de draaideuren van het nieuwe station Delft met spoed verwijderd nadat bleek dat ze op hol sloegen als treinen met hoge snelheid door de spoortunnel reden. Dit voorjaar komen de draaideuren terug. Er zijn maatregelen genomen om dezelfde problemen als vorig jaar te vermijden. Extra kosten: 3 tot 6 miljoen euro.

Station Delft krijgt draaideuren terug

Vorig jaar bleek dat de treinen zorgen voor een verhoogde luchtdruk in de stationshal, waardoor de draaideuren hard ronddraaiden als ze door de spoortunnel reden. Sindsdien mogen treinen niet meer met 120 kilometer per uur door de tunnel.

Snelheid omhoog

Na terugplaatsing van de deuren zal de snelheid van de treinen weer worden opgevoerd. Daartoe moeten wel enige ingrijpende maatregelen genomen worden. De nieuwe draaideuren zijn versterkt zodat ze minder vatbaar zijn voor de luchtdruk. Ook worden er aparte vluchtdeuren aangebracht naast de draaideuren – deze twee functies waren in de oorspronkelijke situatie samengevoegd.

Ontluchtingskleppen

Verder worden ventilatiesystemen aangepast en komen er, om de hoge luchtdruk een uitweg te kunnen bieden, ontluchtingskleppen in het overstek van de bovengrondse stationshal. Met deze maatregelen kan de snelheid van de treinen weer omhoog naar 120 km per uur. De kosten voor deze operatie bedragen ongeveer 3 miljoen euro.


Doorsnede stationsgebouw huidige situatie


Doorsnede stationsgebouw toekomstige situatie

Extra luchtschachten

Om treinen met 140 km per uur door de tunnel te kunnen laten rijden is mogelijk een extra maatregel nodig. Hiervoor moeten luchtschachten in de tweede tunnelbuis worden gemaakt. Of die uiteindelijk echt nodig zijn, is nu nog niet bekend. Wel wordt het dak van de tweede tunnelbuis zodanig voorbereid dat hier later luchtschachten op aangesloten kunnen worden.

Maatregelen nog nodig bij vier sporen?

Bij de maatregelen die genomen gaan worden valt een kanttekening te plaatsen. De toename van de luchtdruk vond plaats in een situatie waarin twee sporen in gebruik waren. Op termijn is de tweede spoortunnel klaar, waardoor het totaal aantal sporen 4 bedraagt. Dat betekent dat toename in luchtdruk veroorzaakt door een trein vanaf dat moment verdeeld kan worden over meer sporen en tunnelopeningen. Wellicht wordt de situatie daarmee een stuk eenvoudiger om op te lossen.

Wie betaalt de eventuele extra 5 miljoen?

Als blijkt dat het nodig is dat er luchtschachten komen dan bedragen de kosten hiervoor circa 5 miljoen euro (exclusief BTW). Over de verdeling van deze kosten zijn de betrokken partijen nog met elkaar in gesprek. De architectenbureaus BenthemCrouwel (ontwerper van het ondergrondse stationsdeel en de fietsenstalling) en Mecanoo (ontwerper van de stationshal en bovenliggend stadskantoor) zijn betrokken bij de planvorming rond de draaideuren-kwestie.

Tweede tegenslag voor station Delft

Operatie Draaideur is een nieuwe tegenslag voor het stationsgebied, dat al kan rekenen op zware financiële tegenvallers. Daarnaast is een ander onderdeel van het station – de overvolle fietsenstalling – ook al een fikse domper het enthousiasme waarmee het nieuwe station vorig jaar werd ontvangen.

Gefaseerde uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting voor de zomer van dit jaar. De maatregelen worden niet in één keer, maar na elkaar uitgevoerd zodat tussentijds steeds gemeten kan worden of ze het beoogde effect hebben. Pas in 2023, als dankzij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) het aantal treinbewegingen tussen Rotterdam en Den Haag op zijn hoogtepunt is, zal duidelijk zijn welke maatregelen een afdoende resultaat hebben.

Reageer op dit artikel