nieuws

Scholen als themanummer

Architectuur

Scholen worden plaatsen voor interactie en ontmoeting. Het nieuwste nummer van de Architect laat zien wat dit betekent voor de praktijk van architecten. Met dit nummer kiezen we voor een thema-aanpak die we niet alleen in print maar ook online gaan uitwerken en die ook zal terugkeren in de events die we dit jaar organiseren.

Scholen als themanummer

Lange tijd ging je naar school met als voornaamste doel je te ontplooien en voor te bereiden op de maatschappij. Dit stelde specifieke eisen aan de architectuur van schoolgebouwen: veel licht in de klas, geen afleiding van buiten, een duidelijk onderscheid tussen leren en ontspanning.

Plaats voor ontmoeting

In deze tijd beginnen scholen steeds meer een plaats voor interactie te worden. Architecten houden zich bezig met de inrichting en vorm van klaslokalen, speelplaatsen en toegangspoorten. Op school doe je onverwachte contacten en ontmoetingen op en wint creativiteit aan belang.

Nieuwe praktijken

In het maartnummer van de Architect dat vandaag verschijnt, is te zien wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Om er een paar te noemen:
•    de rol van de architect aan de voorkant van het proces wint aan belang
•    architecten worden steeds vaker gevraagd de begeleiding van veranderingsprocessen op zich te nemen
•    meervoudig gebruik en flexibiliteit in schoolgebouwen dwingen ontwerpers tot nieuwe strategieën
•    naast kwaliteit, is gebruikerservaring een belangrijk criterium

Opzet van het themanummer

de Architect wil ondernemende architecten ondersteunen in alle facetten van deze opgave. Het was voor ons een belangrijke reden om te kiezen voor een thema-aanpak. Waaruit bestaat deze? Naast een pakkend essay van Dolf Broekhuizen over het clusteren van voorzieningen, informeren we de lezers over onderwerpen die de praktische expertise van architecten kunnen versterken. Verder zetten we de spotlight op vernieuwende schoolgebouwen.

Verschillende generaties

Met dit nummer willen we ook banden slaan tussen de generaties. Zo ontmoeten we Joost Ector, een vertegenwoordiger van de generatie die het stokje langzaam aan het overnemen is in de Nederlandse architectuur. Samen met zijn projectteams werkt hij aan een sterke reeks universitaire gebouwen. Reden genoeg hun te vragen hoe ze dat doen.

Samenwerking

Tegelijkertijd begint een nieuwe ondernemende generatie bij te dragen aan de ontwerpcultuur. De jonge Amsterdamse architect Ard Hoksbergen startte een paar jaar geleden zijn eigen bureau en werkt nu aan zijn eerste schoolproject. Mede door slimme samenwerkingen aan te gaan in en tussen de generaties, begint hij zijn vleugels uit te slaan.

Themadossiers

Komende periode hopen we meer interessante themanummers uit te brengen. de Architect zal het hierbij niet laten. We hopen steeds meer een plaats te worden voor uiteenlopende activiteiten. Deze zullen we ook online ontplooien in de vorm van themadossiers waar we het laatste nieuws brengen en een overzicht van onderwijsprojecten aanbieden. Over onze projectbezoeken en andere activiteiten zullen we u binnenkort verder informeren.

Feedback welkom

Uiteraard ben ik benieuwd naar wat je van onze nieuwe strategie vindt die we stap voor stap introduceren. Je kunt me bellen op 070 3046775, iedere donderdag tussen 1 en 3, of mailen naar h.tilman@dearchitect.nl. Ik kijk uit naar je feedback!

Harm Tilman

 

Reageer op dit artikel