nieuws

Restaurant en campus Diergeneeskunde UGent

Architectuur

Binnenkort kunnen de studenten van de diergeneeskundefaculteit in Merelbeke, Gent energiezuinig tafelen in een nieuw studentenrestaurant. Het ontwerp is van het architectenvennootschap ar-te. STABO nam de stabiliteit en de technieken voor zijn rekening van het duurzame en energieneutrale gebouw.

Restaurant en campus Diergeneeskunde UGent

Daglichttoetreding, beperkte energievraag en ruimtes met een hoge kwaliteit en comfort zijn, samen met een geweldige atmosfeer, de hoofdpunten van dit project.

Het gebouw zelf is een schuin oplopend volume om zo de verschillende onderdelen van het programma erin te kunnen onderbrengen. In het laagste deel bevindt zich de fietsenparking, in het hogere deel het restaurant. De hogere ruimte kan hier optimaal benut worden: in het restaurantgedeelte om een gepaste schaal te realiseren, in het keukengedeelte om een tweede bouwlaag te voorzien waarin de technische installaties van de keuken en de rest van het gebouw zijn ondergebracht.

Diergeneeskunde in Gent 

In het restaurantdeel is het openbare deel afsluitbaar van de eigenlijke gerbruikersruimte. Daardoor kan deze buiten de openingsuren van het restaurant dienst doen als studiezone. In de keuken is er een duidelijke scheiding van de schone en vuile stroom zodat op een eenvoudige manier voldaan kan worden aan de HACCP-normering.

Nul-energie Vlaanderen

UGent heeft zijn milieu- en energieambities kracht bijgezet in zijn ontwerprichtlijn 2013: alle nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de principes van Nearly zero-energy buildings (NZEB). UGent nam daarnaast het besluit dat ook de lopende projecten aan die richtlijn dienen te voldoen. In Vlaanderen is de definitie van NZEB echter nog niet vastgelegd voor een restaurant. In samenspraak met UGent heeft STABO een NZEB-definitie opgesteld met als leidraad de richtlijnen van Passiefhuis-Platform en enkele bijkomende randvoorwaarden: beschouwing van alle energiestromen, inclusief verbruik keukentoestellen, flexibel gebruik als restaurant en studiezaal, zomercomfort zonder actieve koeling en veel zicht en daglicht in het restaurant.

Diergeneeskunde in Gent

Trias Energetica

Als leidraad voor de ontwerpkeuzes voor een NZEB-gebouw, is het principe van de Trias Energetica gehanteerd. Stap 1, die stelt dat het energieverbruik dient te worden beperkt, wordt maximaal toegepast in het ontwerp door deze maatregelen:
– Optimale oriëntatie
– Passieve gebouwschil en een combinatie van passieve en dynamische zonwering
– Optimaal gebruik van daglichtintreding en daglichtdimming op armaturen
– Temperatuurbuffering, free-cooling en nachtventilatie
– Warmterecuperatie op ventilatie in het restaurant en in de keuken, inclusief dampkappen en afzuiging vaatwasser met oplossingen om geen probleem te krijgen met vetaanslag of agressieve afzuigdampen

Vraagsturing ventilatie met CO2-sensoren

Ook onderzocht STABO de optimalisatie van het glaspercentage. “Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar het optimum tussen de zonnewinsten en zonnelasten. De zonnewinsten hebben we in de zomer kunnen beperken door het gebruik van de overkraging van het dak en een balkenstructuur die strategische beschaduwing geeft. Architectuurbepalende screens zijn daardoor beperkt op een groot deel van het gebouw.”

Het toepassen van hernieuwbare energie is de logische volgende stap om naar NZEB of ZEB te evolueren. Dat is dan ook stap 2 van de Trias Energetica. Het dak is zo ontworpen dat het een ideale oriëntatie en helling heeft om fotovoltaïsche panelen te voorzien die zeer rendabel zijn.

“Uiteraard hebben we gekozen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de energie. Overal wordt lage temperatuurstralingsverwarming voorzien die gevoed wordt door een warmtepomp met Eisspeicher-technologie. Voor de verlichting kozen we voor energie-efficiënte armaturen en ook de keukentoestellen zijn zeer energie-efficiënt. Door het toepassen van al deze maatregelen streven we naar totale CO2-neutraliteit, waardoor er geen fossiele brandstoffen gebruikt worden,” besluit STABO.

 Bron: Architectura.be

Reageer op dit artikel