nieuws

Europlan krijgt geen lidmaatschap Europan Europa

Architectuur

Na een stemming van de 13 landen die zijn aangesloten bij Europan Europe is bekend geworden dat een collectief van voormalige prijswinnaars onder de naam Kinderen van Europan, met hun plan Europan 2.0, is benoemd tot officiële afvaardiging van Nederland.

Europlan krijgt geen lidmaatschap Europan Europa

Hiermee is de aanvraag voor het lidmaatschap van Europlan Nederland, gesteund door Europan Nederland en Architectuur Lokaal, afgewezen.

In dit initiatief stond de vernieuwing van de prijsvraagcultuur in Europa centraal. De rol van de architect, het planproces als zodanig, en het mandaat van de opdrachtgever zijn aan grote verandering onderhevig. Een prijsvraag zoals Europan, die zich inzet voor theorievorming en onderzoek, gekoppeld aan realisatie van innovatieve ontwerpen moet daar op inspelen door nieuwe partners te vinden, het wedstrijdproces te vernieuwen en het begrip ‘realisatie’ te herijken.

Europan Nederland wenst de Kinderen van Europan veel succes met het creëren van kansen voor jonge architecten, het bieden van ervaring, het delen van kennis en het verdiepen van urgente opgaven in een Europese setting.

Bron: Architectuur Lokaal

Reageer op dit artikel