nieuws

Uitbreiding Bureau Stedelijke Planning

Architectuur

In verband met de sterke toename van de opdrachtenportefeuille heeft Bureau Stedelijke Planning deze week vier nieuwe adviseurs/projectleiders in dienst genomen. Het betreffen Sophie Kemp als adviseur Wonen, Bianca Lemm als adviseur Werken en Leonoor Hogerheijde en Ronald Kleine als projectleiders stedelijke ontwikkeling.

Uitbreiding Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning verricht marktonderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van winkels, woningen, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen in stedelijke gebieden en regio’s. Daarnaast detacheert het bureau project- en procesmanagers stedelijke ontwikkeling. Met de integrale aanpak van het bureau zijn wij bovendien gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van (nieuwe) centra.

Bureau Stedelijke Planning bestaat sinds 1997 en is gevestigd in Gouda en Amsterdam. Bij het bureau werken circa 25 medewerkers. Het bureau is zowel actief voor de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid als voor private partijen zoals projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en winkelketens.

Reageer op dit artikel