nieuws

Presentatie nieuwe Actieagenda: Samen werken aan ontwerpkracht

Architectuur

Gisteren presenteerden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Onder de noemer “Samen werken aan ontwerpkracht” staat deze nota geheel in het teken van de samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers.

Presentatie nieuwe Actieagenda: Samen werken aan ontwerpkracht

De nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp wil een bijdrage aanleveren aan de manier waarop opdrachtgevers en ontwerpers met ruimtelijke vraagstukken omgaan. Een goed ontwerp komt immers voort uit een goede samenwerking tussen deze beide partijen. Dit vormt een inspirerend uitgangspunt in het ontwerpproces van ruimtelijke vraagstukken.

Opvallend is dat de Actieagenda zich specifiek focust op de opdrachtgevers, die bezig zijn met allerlei verschillende vraagstukken in de gebiedsontwikkeling, ontwikkeling van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte. De opdrachtgever dient de kracht van het ontwerp te gebruiken om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen.

De rol van de ontwerper staat in de Actieagenda beschreven als die van een verbeelder en verbinder. Architecten en stedenbouwers dienen creativiteit in te zetten in het gehele proces om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Het ontwerp is daarin de verbindende factor, die alle belangen kan vertegenwoordigen en verenigen in een integraal ontwerp. De ministers willen op deze manier de meerwaarde van het ruimtelijke ontwerp tonen.

Reageer op dit artikel