nieuws

Bouwstart van bijna 6.000 woningen in Amsterdam

Architectuur

In Amsterdam is in 2016 met de bouw van 5.705 woningen gestart. Voor het derde jaar op rij wordt de bouwambitie van 5.000 woningen uit het coalitieakkoord ruimschoots gehaald.

Bouwstart van bijna 6.000 woningen in Amsterdam

Deze huizen zijn hard nodig om de bevolkingsgroei van 11.000 inwoners per jaar op te vangen. Ook is begonnen met de bouw van 782 tijdelijke woningen en 198 onzelfstandige woningen. Amsterdam bouwt woningen voor alle bevolkingsgroepen: sociale huur-, jongeren- en studentenwoningen, middeldure huur-, dure huur- en koopwoningen.

In 2016 zijn er in totaal 1.319 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Daarmee is voor het tweede jaar op rij met de bouw van een recordaantal middeldure huurwoningen gestart. Daarnaast is begonnen met de bouw van 634 dure huurwoningen. Er zijn 2.301 koopwoningen in aanbouw genomen waarvan 454 zelfbouw. Ook is dit jaar gestart met de bouw van 1.451 sociale huurwoningen met een huur onder de 710,68 euro per maand. Dit zijn 745 jongeren- en studentenwoningen en 706 reguliere sociale huurwoningen. Bovenop de 1.451 reguliere sociale huurwoningen zijn 782 tijdelijke woningen in de sociale huur gestart.

Als verhuurders in 2017 starten met bouwen ontvangen ze een korting op de verhuurdersheffing. Daardoor zijn flink wat sociale huurwoningen doorgeschoven van het laatste kwartaal van 2016 naar begin 2017. Amsterdam werkt hard aan de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. De afgelopen jaren werden veelal studentenwoningen gerealiseerd door middel van gebouwtransformatie. Dit jaar is de productie veel gevarieerder en worden in lege kantoorgebouwen ook vrije sector huur- en koopwoningen gebouwd. Van de bouwproductie bestaat 15 procent momenteel uit transformaties.

Door de inspanningen van dit college voor een hoge woningbouwproductie zijn al drie jaar op rij gemiddeld 6.400 woningen in aanbouw genomen. De eerste huizen uit deze periode zijn nu opgeleverd, waardoor Amsterdammers makkelijker kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Deze verhuizingen leiden tot doorstroom, die de druk verlicht op de woningmarkt. Desondanks blijft de druk hoog en is het belangrijk dat ook in de regio meer woningen worden gebouwd. Amsterdam gaat daarom meer samenwerken met regiogemeenten. De bouwplannen voor duizenden woningen worden naar voren gehaald. Tot en met 2020 worden in de regio zo’n 60.000 woningen gebouwd. Dat is 20.000 meer dan in de oorspronkelijke plannen.

Reageer op dit artikel