nieuws

UNStudio werkt aan studie A10 en omgeving Lelylaan Amsterdam

Architectuur

In opdracht van de BNA met medewerking van Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam, heeft een multidisciplinair team bestaande uit UNStudio (architecten/stedenbouwkundigen), Goudappel Coffeng (adviseurs mobiliteit), Geophy (data specialisten) en 2getthere (producent automatische voertuigen) samengewerkt aan een studie naar de mogelijkheden voor integratie van infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkelingen rond de Amsterdamse ringweg A10 en het gebied Lelylaan.

UNStudio werkt aan studie A10 en omgeving Lelylaan Amsterdam

Momenteel vormt de A10 een barrière tussen het gebied binnen en buiten de ring en vertraagt het de ontwikkeling van deze zones. De bevolkingsgroei stimuleert de ontwikkelingen van de gebieden verder buiten de stad, waardoor er de mogelijkheid ontstaat snelweg en stad te integreren, nieuwe woonvormen te genereren en de mobiliteit voor toekomstige bewoners te verbeteren.    

Studie Lelylaan Amsterdam door UNStudio_Rijkswaterstaat_Gemeente Amsterdam_Goudappel Coffeng_Geophy_2getthere

Studie Lelylaan Amsterdam door UNStudio_Rijkswaterstaat_Gemeente Amsterdam_Goudappel Coffeng_Geophy_2getthere

Het resultaat van de studie richt zich op het toevoegen van nieuwe programma’s en voorzieningen om de in eerste opzicht tegengestelde kwaliteiten van de A10 en stad naar elkaar toe te brengen en de toegankelijkheid te verhogen, om zo de buurten rondom de ringweg aantrekkelijker te maken en van toegevoegde waarde te zijn voor Amsterdam.

Nadenken over de toekomst van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling vereist een nieuwe benadering en inzicht in de bouwstenen waarmee de stad van morgen gebouwd kan worden. Het doel van het voorstel is tweeledig:
– een voorstel voor een nieuw multimodaal verkeersknooppunt op de kruising tussen de Cornelis Lelylaan en de A10
– een nieuwe stedelijke ontwikkelingen aan beide kanten van de A10 welke de aangrenzende wijken aan elkaar koppelt waardoor er een unieke bestemming in Amsterdam ontwikkeld wordt.

Studie Lelylaan Amsterdam door UNStudio_Rijkswaterstaat_Gemeente Amsterdam_Goudappel Coffeng_Geophy_2getthere 

The Hub     

The Hub biedt reizigers een goede aansluiting en de mogelijkheid over te stappen van eigen vervoer op openbaar vervoer; van benzine auto’s op elektrisch vervoer; een overstap van auto naar fiets of te voet.

Naast parkeervoorzieningen, restaurants en winkels, is er bij The Hub ook een stop voor CityPods, een nieuwe alternatief voor openbaar vervoer. De zelfrijdende CityPods verzorgen een directe en snellere verbinding met Amsterdam centrum waardoor de bereikbaarheid wordt verbeterd en de toegevoegde waarde van the Hub en de omgeving verder verhoogt. The Hub heeft tevens een oplaadstation voor elektrische vervoersmiddelen en functioneert met de opslag van lokale autoaccu’s in piekmomenten als een energietoeleveringscentrum voor de omliggende buurten.

Studie Lelylaan Amsterdam door UNStudio_Rijkswaterstaat_Gemeente Amsterdam_Goudappel Coffeng_Geophy_2getthere
CityPod. Beeld: 2getthere 

Momenteel is er sprake van een toenemende vraag naar transport op maat, waardoor in de nabije toekomst verschillende vervoersmodaliteiten meer afgestemd moeten worden op behoefte, milieu impact, spitsuur, verkeersopstoppingen en andere factoren. Met een verlaging van de verkeerssnelheid op de A10, een afname van het verkeersvolume door flexibele rijbanen, nieuwe asfalt en autotechnologie die lucht- en geluidsvervuiling tegengaan, zal wonen langs de A10 steeds aantrekkelijker worden.

Studie Lelylaan Amsterdam door UNStudio_Rijkswaterstaat_Gemeente Amsterdam_Goudappel Coffeng_Geophy_2getthere 

Nieuwe Stedelijke ontwikkelingen     

Het voorstel dat zich richt op vijf nieuwe gebieden rond de kruising Lelylaan/ A10, zal resulteren in 8.400 nieuwe woningen, 750.000m2 aan nieuw vastgoed met een minimale toegevoegde waarde van 370 miljoen euro inkomsten. Het voorstel bestaat uit een flexibel en gefaseerd ontwikkelingsmodel dat het mogelijk maakt vandaag al te starten maar ook te anticiperen op toekomstige fluctuaties in de markt.

In aanvulling op de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, richt het voorstel zich op een stedelijke ontwikkeling waarin de mens centraal staat. Met onder- en bovengrondse verbindingen zal het gevoel van binnen of buiten de ring worden opgeheven. In het voorstel wordt gestreefd naar levendige publieke ruimte met veel voetgangers, een mix aan voorzieningen met een robuust netwerk aan publieke ruimtes die bedrijvigheid creëren met een sterke sociale infrastructuur om werkgelegenheid te bevorderen.

 

Reageer op dit artikel