nieuws

Team DELVA-Plusoffice vernieuwt de dorpskern van Spiere

Architectuur

Team DELVA-Plusoffice is de winnaar van de Open Oproep Winvorm. De oproep heeft betrekking tot de herinrichting van het publieke domein van Spiere waarbij de visie en de relatie met de beekvalleien als uitgangspunt worden meegenomen. Het betreft de herinrichting van het Robecijnplein en omgeving. De gemeente Spiere wil met het inrichtingsplan en de uitvoering de verbindingen tussen het dorpscentrum en de Grote Spierebeek gebruiken als blauwdruk voor de ontwikkeling van de hele omgeving.

Team DELVA-Plusoffice vernieuwt de dorpskern van Spiere

Het Robecijnplein wordt vandaag voornamelijk gebruikt als parkeerplein en logistieke ruimte voor bussen. Het plein kan in de toekomst ook een andere rol gaan spelen, het is immers het eind- en startpunt van wandelingen en busroutes. Er is voldoende plaats voor allerlei activiteiten en het is dé ideale verbinding met het vallei-landschap en de vista’s die je er kan hebben.

Dorpskern Spiere Zicht op dorpsplein, Delva Landscape Architect Dorpskern Spiere. Zicht op dorpsplein

De visie van DELVA-Plusoffice voor de dorpskern van Spiere bestaat uit drie krachtlijnen:
– een aangenaam én functioneel plein maken dat deel uitmaakt van de publieke ruimte van het dorp, – een evidente natuurlijke route door het centrum mogelijk maken gebaseerd op de historische landschapselementen
– een sfeervolle heraanleg van enkele sleutelstraten die het centrum een coherente identiteit kan geven.

Dorpskern SPiere DELVA Vogelvlucht Vogelvlucht

De ontwerpstrategie wordt gerealiseerd door drie eenvoudige maar krachtige ingrepen: een dorpspodium, een landschapsbalkon en het dorpsplein. De elementen geven op een eenvoudige en slimme manier vorm aan de heroriëntatie van de verschillende ruimtes, geven ze een nieuw adres en brengen de deelruimtes opnieuw met elkaar in verbinding. In de plannen wordt de kerk weer groen  door de heuvel waarop hij staat met zijn voeten in het groen te zetten. Die groene ruimte wordt cruciaal in de verbinding van de twee vallei delen. Het dorpspodium wordt ingezet als overgang tussen het plein en de groene kerkomgeving. Het dorpspodium is de organiserende kracht van het ontwerp. Vanuit deze twee elementen wordt de verdere omgeving vorm gegeven aan de hand van een aantal krachtlijnen.

Spiere Delva Landscape Architects 

Het landschapsbalkon

De kerk richt haar gezicht op het landschap. De kunstmatige heuvel waar zij op staat wordt weer zichtbaar gemaakt en krijgt een parkachtig karakter. De reeds aanwezige gelaagdheid in dit reliëf wordt versterkt door het huidig ensemble van keermuren uit te breiden met een serie treden naar het landschap. De kerkheuvel komt weer aan de Spierebeek te liggen. Om de relatie met de kerk nog te versterken loopt de wandelroute langs het landschapsbalkon. Hiervoor wordt een klein brugje aangelegd over de Grote Spierebeek zodat ook deze in het verhaal wordt betrokken.

Delva Landscape Dorpskern Spiere 

Het dorpspodium

Net op de overgang tussen de kerkheuveltuin en het Robecijnplein, bakent het dorpspodium, aangelegd als een plateau, twee verschillende ruimten af: een versteend kasseienplein dat ruim, open en functioneel is en een groene tuin die als ontbrekende schakel de valleiroute afmaakt en ze verbindt met het centrum.

Het nieuwe dorpspodium biedt een eenvoudige oplossing als zitrand naar het park, als bushalte naar het plein, als overdekte fietsenstalling, als infobord, nachtverlichting voor het plein en andere kleinschalige infrastructuur in de openbare ruimte. Het podium wordt ook ingezet bij evenementen op het plein,

Het centrumplein

Ook aan de dorpszijde wordt de gelaagdheid van de kerkomgeving benut om de kerk en het dorpsplein opnieuw met elkaar in verbinding te brengen. De bestaande keermuur loopt door in een laag keerelement met zitrand en gaat zo een relatie aan met het ‘dorpsplein’. Aan het kruispunt met de Oudenaardseweg, wordt de historische ‘Place’ weer de verblijfsruimte die het ooit was, met een sterk teruggedrongen infrastructuur. Voor de verkeersafwisseling wordt bewaard wat strikt nodig is.

Dorpskern Spiere Delva Landscape Kerkfront 

Enkele flinke bomen en een lage haag zorgen voor intimiteit en afbakening van de overige ruimte. Uniforme, ingetogen verharding, passende verlichting, een S-vormige bank en uitbreidingsmogelijkheden voor de terrassen vormen de ingrediënten voor een hernieuwde vitaliteit van het dorpshart. De gebruikte bestrating loopt naadloos verder in de aanleg van het Robecijnplein en de straten tussen beide centrumpleinen.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel