nieuws

Stemmen voor of tegen Woonvisie Rotterdam

Architectuur

Vandaag kunnen Rotterdammers naar de stembus voor het raadgevend stadsreferendum over de Woonvisie van het college van Rotterdam. Het referendum is er gekomen op initiatief van het Actiecomité Woonreferendum dat meer dan 13.000 handtekeningen verzamelde.

Stemmen voor of tegen Woonvisie Rotterdam

Kiesgerechtigde Rotterdammers kunnen dan stemmen over het plan Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 waarin staat hoe Rotterdam zich wil blijven ontwikkelen als woonstad.

De woonvisie in het kort

De woonvisie is een vergezicht op Rotterdam als aantrekkelijke woonstad in 2030. De hoofdlijnen zijn groei, balans, kwaliteit – nu en in de toekomst – en de basis op orde.

In 2030:

– Is er variatie in woningen. De diverse woningtypen passen bij de verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende Rotterdamse wijken.
– Zijn de woningen van goede kwaliteit en energiezuinig. Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen van Rotterdammers en dat ze flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de toekomst wijzigen.
– Is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen. Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter huis de stad uit te trekken.
– Is het goed wonen in de stad. Ook voor de oudere Rotterdammer of de Rotterdammer die wat minder te besteden heeft.

Op 15 december wordt het definitieve besluit in de raad genomen, waarin de uitslag van het stadsreferendum als raadgevend wordt meegenomen.

 

Reageer op dit artikel