nieuws

Slotfase Oosterdokseiland

Architectuur

De kop van Oosterdokseiland in Amsterdam wordt een levendige omgeving waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Dit laatste deelplan, ontworpen door UN Studio/Ben van Berkel, is het sluitstuk voor de totstandkoming van dit gebied. Gebiedsontwikkelaar BPD gaat de laatste twee kavels van het gebied realiseren.

Slotfase Oosterdokseiland

Oosterdokseiland is met 225.000 m2 één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa. De laatste kavels bestaan uit een social hub, specifiek ontworpen om ontmoetingen te stimuleren. Het omvat in totaal 72.500 m2, met publieke voorzieningen, appartementen en kantoorruimte voor Booking.com voor toekomstige groei. Naar verwachting wordt het gebied eind 2020 in gebruik genomen.

Oosterdokseiland_Ben_Van_Berkel

Ben van Berkel: “Het ontwerp voor deze volledig geïntegreerde nieuwe stadscampus voorziet in een multifunctionele woon- en werkomgeving met veel publieke voorzieningen. Op stedelijke niveau sluit het gebouw naadloos aan op het bestaande stratenpatroon. Vanaf de oostzijde vormt het gebouw een emblematisch sluitstuk van het Oosterdok.

De ontwikkeling van het gebied is ruim vijftien jaar geleden gestart. Door vasthoudendheid en een sterk geloof in de plek, kan ondanks een vertraging in de crisisjaren nu gestart worden met de laatste twee kavels. Oosterdokseiland vormt een inspirerende mix van wonen, werken, studeren, recreëren en uitgaan voor inwoners van en bezoekers aan Amsterdam. De afgelopen jaren hebben onder meer Vodafone, TomTom en Takeaway.com zich hier gevestigd. Voorzieningen als het conservatorium, de Openbare Bibliotheek, een hotel en horeca maken het gebied aantrekkelijk voor een breed publiek.

 

Reageer op dit artikel