nieuws

Kuiper Compagnons viert eeuwfeest met Vergezicht voor Nederland

Architectuur

KuiperCompagnons bestaat in 2016 honderd jaar en is daarmee het oudste bureau specifiek voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en architectuur van Nederland. Ter ere van deze verjaardag schetst het bureau een vergezicht voor Nederland.

Kuiper Compagnons viert eeuwfeest met Vergezicht voor Nederland

Toekomstige ontwikkelingen, zoals de toenemende bevolkingsdichtheid, de daarmee samenhangende woningbehoefte, veranderende mobiliteitsbehoefte, klimaat en biodiversiteit, vereisen aandacht. Veel partijen en initiatieven onderzoeken op verschillende thema’s deze ontwikkelingen, welke uiteindelijk de visie voor ons land bepalen. Echter, zo schrijft KuiperCompagnons, een gebundelde, brede visie voor Nederland ontbreekt. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit?

Onder het motto ‘100 jaar werken aan Nederland, 100 jaar ruimte maken voor de toekomst’ doet het bureau een aanzet tot het maken van een toekomstschets voor ons land. In deze huidige participatiemaatschappij is het een logische keuze voor hen om als private partij deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en de uitdaging aan te gaan. Om dit te ondersteunen is ook het platform Vergezicht NL gelanceerd. Op dit platform worden de ontwikkelingen en innovaties voor de toekomst van Nederland, uitgevoerd door diverse instanties en initiatieven, op de voet gevolgd.

Jubileumevenement

Met de wens om daadwerkelijk de toekomst van Nederland in beeld te vatten, zal KuiperCompagnons tijdens hun jubileumevenement op 1 december trachten een toekomstig beeld van Nederland te schetsen. Dit doen zij met behulp van statements van belangrijke sprekers en interactie met het publiek. Zodoende hoopt KuiperCompagnons een levendige discussie op gang te brengen, om dit vervolgens met live tekenaars te kunnen vertalen in een toekomstbeeld van Nederland. Deze schets van Nederland zal een goede weergave worden van ruimtelijke consequenties die, als gevolg van diverse actuele en toekomstige ontwikkelingen, in ons land plaatsvinden.

Reageer op dit artikel