nieuws

de Architect oktober 2016

Architectuur

In het oktobernummer staat woningbouw centraal. Nederland heeft tot 2040 een miljoen woningen nodig. Vriend en vijand zijn het er over eens dat deze woningen niet moeten worden gebouwd in nieuwe grootschalige Vinex-wijken, maar dan wel. Oplossingen worden gezocht in de herbestemming van onbenutte terreinen en leegstaande gebouwen. ‘Maar dat is niet voldoende’, zo schrijft Harm in zijn redactioneel.

de Architect oktober 2016

Een groot deel van de huidige opgave bestaat uit de verduurzaming van de bestaande voorraad.  Er is ook, door de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie, behoefte aan andere woonmodellen. Belangrijkste reden is dat de generatie in de leeftijd van 25 tot 35 jaar niet meer is geïnteresseerd in het kopen van woningen en auto’s. Zij huren liever en investeren in vooral ervaringen, op het vlak van verre reizen, extreme sporten en risicovol ondernemen.

Hiermee heeft het traditionele rijtjeshuis zijn langste tijd gehad. Aan architecten de opdracht huizen opnieuw te ontwerpen en ook modellen voor te stellen hoe deze kunnen worden gefinancierd.

In dit nummer een aantal voorbeelden van deze nieuwe woonmodellen.

Reageer op dit artikel