nieuws

Business Lab: ABT – Ingrediënten voor hergebruik

Architectuur

Hoe vlieg je een hergebruik opgave aan, en welke rol speelt techniek daar in? Tijdens de presentatie van ABT op de Architect Business Lab presenteerden Frank Hofmans en Rosi de Kok de ‘quickscan’ methode van het ingenieursbureau. Door alle aspecten van een bestaand gebouw los te trekken en apart te beoordelen levert de quickscan een betrouwbare basis voor besluitvorming in transformatieprocessen.

Business Lab: ABT – Ingrediënten voor hergebruik

Frank Hofmans en Rosi de Kok zijn beiden ontwerpleider bestaande gebouwen. ABT werkte aan veel studies voor bijvoorbeeld het Binnenhof, de Bijlmer bajes, het groot Lab van Shell en ook de Meelfabriek in Leiden, waar het Business Lab plaats vond.

Informatie beschikbaar

Het verschil met nieuwbouwopgaven is dat bij een bestaand gebouw al ontzettend veel informatie beschikbaar is. Er staat al een structuur, er is al een gevel, er zijn al bestaande plattegronden, vloeroppervlakten en soms bestaande installaties. Het eerste wat je moet doen is dit bestaande beoordelen. “Je wil bij een transformatie meteen de specialisten aan tafel hebben. Dit lukt omdat we binnen ABT alles in huis hebben”, aldus de Kok.


Rosi de Kok en Frank Hofmans tijdens de Architect Business Lab

Deelaspecten

Met de quickscan wordt begonnen met het inspecteren en controleren op regelgeving. De brandveiligheidsadviseur kijkt bijvoorbeeld vanaf het eerste moment mee. Ook wordt een waardering gegeven aan de kwaliteit van onderdelen. Voor allerlei verschillende deelaspecten wordt beoordeeld hoe geschikt het bestaande gebouw voor bepaalde functies of scenario’s is. Hoe geschikt zijn bijvoorbeeld de vloeren voor een woon- kantoor- of hotelfunctie? Kan de huidige vloer een andere belasting aan? Hoeveel investering is nodig om de gevel zo aan te passen dat er woningen achter kunnen liggen?

Condities en ambities

Het resultaat is een matrix waarin voor elk deelaspect van het gebouw de geschiktheid voor bepaalde scenario’s is weergegeven. Hieruit kun je goed opmaken welk mogelijk scenario goed binnen een gebouw past en voor welk scenario meer investeringen nodig zijn. Cruciaal is volgens Hofmans echter de overeenstemming tussen mogelijkheden en ambities van de opdrachtgever. “Verschil in ambitie betekent echt heel veel verschil in kosten. Een goede definitie van de ambitie is erg van belang. We proberen altijd verschillende scenarios te ontwikkelen vanuit zowel de bestaande situatie als de ambitie van de opdrachtgever.”

 

En de architect dan?

Uit het publiek kwam de vraag wat in deze gevallen de rol is van de architect. Als ingenieursbureaus haalbaarheidsstudies uitvoeren, waar komt het ontwerp dan in het proces? Is deze systematische methode geschikt om een succesvol ontwerp te maken? ABT probeert nadrukkelijk geen architectonische handtekening op hun studies te leggen. Als creativiteit vereist is adviseert ABT opdrachtgevers om ontwerpbureau in de hand te nemen. “Het is de kunst om te bepalen wanneer je genoeg van een gebouw weet om beslissingen te nemen over het vervolgtraject”, benadrukt de Kok.

 

Reageer op dit artikel