nieuws

Bouw Wereldbazar Winschoten geblokkeerd

Architectuur

De Raad van State heeft de besluiten vernietigd die de Wereldbazar in Winschoten mogelijk moeten maken. Omdat de uitspraak luidt dat het college van gedeputeerde staten voor de Wereldbazar geen ontheffing heeft kunnen verlenen van de provinciale Omgevingsverordening, gaan ook het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de Wereldbazar onderuit. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Bouw Wereldbazar Winschoten geblokkeerd

Met de bouw van de Wereldbazar was vorige maand begonnen, de deuren hadden in het voorjaar van 2018 open moeten gaan. De overdekte oosterse markt van 42.000 vierkante meter zou aan de rand van Winschoten worden gerealiseerd. In het plan was plaats voor 550 marktstands. De verwachting was dat de markt 14.000 bezoekers per weekend zou trekken.

Bezwaren

Al tien jaar zijn plannen voor de Wereldbazar in de maak. Al die tijd zijn er veel bezwaren geweest. De tegenstanders van het huidige plan vrezen dat de Wereldbazar zal leiden tot verdere leegstand in het kernwinkelgebied van Winschoten. Bovendien zou het plan afbreuk doen aan ontwikkelingsmogelijkheden in het centrum. Ook vrezen twee omwonenden dat hun woon- en leefklimaat door de Wereldbazar wordt aangetast.

Uitspraak

Het college van gedeputeerde staten van Groningen verleende in 2015 een ontheffing op de omgevingsverordering. Deze is door de Raad van State ongeldig verklaart omdat deze alleen in bijzonder uitzonderlijke situaties mag worden verleend, bijvoorbeeld bij innovatieve projecten met grote maatschappelijke belangen. De verwachte positieve economische effecten en verbeterde ruimtelijke kwaliteit zijn volgens de Raad van State geen geldige reden voor ontheffing.

Op 1 juni 2016 hebben de provinciale staten van Groningen nog een nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld om de bouw mogelijk te maken. Echter staat volgens de Raad van State deze verordening de bouw nog steeds in de weg. Afhankelijk van het soort detailhandelsbedrijven dat zich in de Wereldbazar wil vestigen, is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak “planologisch niet uitgesloten dat de Wereldbazar moet worden gekwalificeerd als een factory outlet center.”

Reageer op dit artikel