nieuws

Stations & stationsgebieden

Architectuur

Een station betekent inmiddels meer voor een stad dan een begin- of eindpunt van een reis. Stations bieden verblijfskwaliteit in de vorm van routes, winkel-gebieden, horeca, kantoren en parkeergarages voor automobilisten en fietsers.

Stations & stationsgebieden

Bovendien bezitten grotere steden allemaal wel een station, maar zijn die niet altijd meer toegerust voor het nieuwe gebruik. Uitbreiding is meestal niet mogelijk, derhalve is de opdracht aan architecten om tot een functionele transformatie te komen binnen grotendeels bestaande contouren.

Twee voorbeelden van een langdurig, maar geslaagd ontwerpproces zijn het stationsgebied van Arnhem, waarvoor UNStudio in 1996 gevraagd werd en dat op 19 november 2015 is geopend, alsmede het stationsgebied van Breda waarvoor Koen van Velsen tekende.

Reageer op dit artikel