nieuws

Architecten|en|en ontwerpt voor natuurbegraafplaats ‘de Utrecht’

Architectuur

Architecten|en|en is de winnaar van de selectie voor een ceremoniële gebouw voor natuurbegraafplaats ‘de Utrecht’ te Hilvarenbeek. Deze vorm van begraven haakt in op de natuurlijke kringloop van het leven. Wie zich laat begraven op een natuurbegraafplaats geeft uitdrukking aan deze verbondenheid en draagt bij aan het natuurlijke kringloopproces. Daarnaast helpt begraven in de natuur de nabestaanden hun verlies te accepteren en weer in balans te komen met zichzelf.

Architecten|en|en ontwerpt voor natuurbegraafplaats ‘de Utrecht’

In Nederland zijn op dit moment zo’n vijftien begraafplaatsen die natuurgraven aanbieden. Bij de nieuwste categorie natuurbegraafplaatsen wordt primair begraven om bestaande natuur te versterken of nieuwe natuur te creëren. Dit geldt ook voor Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’.

Natuurbegraafplaats de Utrecht door Architecten|en|en

Portaal ‘de 8’

In het hart van de natuurbegraafplaats wordt Portaal ‘de 8’ gesitueerd. Het gebouw symboliseert oneindige verbintenis en kracht. Het is het fysieke vertrekpunt voor de lange en moeizame reis van verlies en verdriet naar verwerking en harmonie. Een heuvel vormt het basement van het ontwerp. Deze verhoging in het landschap ritualiseert de plek en huisvest de basale onderdelen van het programma zoals kantoor, kantine en opslag. De ceremoniële plek is een centrale open ruimte bovenop de heuvel waar omgeving en kosmos met elkaar verbonden zijn. Hier kan het afscheidsritueel plaatsvinden in zijn meest essentiële vorm: onder de open hemel met uitzicht op de natuurbegraafplaats.

 Natuurbegraafplaats de Utrecht door Architecten|en|en

De plek voor het afscheidsritueel wordt in het ontwerp afgebakend met een landschappelijk bank. Dit landschappelijke meubel organiseert het gemeenschapsgevoel en richt de blik naar elkaar. De markering van de rituele plek wordt verzorgd door een conisch hoed die door middel van haar ribben ruimtelijk gedefinieerd wordt. Ze vormt een baken in het bos en markeert de plek op de heuvel. Mystiek licht valt door het hooggeplaatst oog en kleurt het interieur. De houten bekleding van de buitenhuid geeft het gebouw een natuurlijke identiteit die past in een bos.

 Natuurbegraafplaats de Utrecht door Architecten|en|en

De ondersteunende ruimtes gelegen in de heuvel worden met een grote glasgevel verbonden aan het voorplein. Deze wordt omkaderd door keermuren die het organisch vormgegeven plein een duidelijke begrenzing geven. Vanuit het plein richt zich een trap recht naar de ingang van de ceremoniële ruimte op de heuvel. Een alternatieve route naar deze verhoogde entree is de wandeling door het bos om het bouwwerk heen. De onderruimte en de bovenruimte worden intern verbonden met een bijzondere trap, die met haar mystieke bovenlicht de bijzonderheid van de erboven gelegen rituele ruimte verraad.

 Natuurbegraafplaats Utrecht

Tijdelijkheid Nieuwe Laag

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een initiatief van ASR Levensverzekeringen en EENAL Natuurbegraven. Volgens Joyce Sengers, directeur van ‘De Utrecht’ en initiatiefneemster van EENAL zal er tot 2076 worden begraven, waarna het gebied weer als een regulier natuurgebied zal worden beheerd. Tijdens de levensduur van de natuurbegraafplaats wordt een nieuwe laag toegevoegd welke het functioneren van de begraafplaats mogelijk maakt. Deze laag wordt bij het bij het beëindigen van de begraafplaats verwijderd of is dan al opgenomen door de natuur. Alle artefacten op de natuurbegraafplaats worden uitgevoerd in materialen die of op een simpele manier te recyclen zijn zoals hout en leem of op een simpele manier herbruikbaar zijn zoals betonelementen glas.

Inmiddels wordt door architecten|en|en volop ontworpen en is de verwachting dat het gebouw eind 2017 gereed zal zijn.

Tekst: Architecten|en|en

Reageer op dit artikel