nieuws

Den Haag verdubbelt planvoorraad woningen

Architectuur

Om de bevolkingsgroei op te vangen, gaat Den Haag weer actief en risicodragend woningprojecten initiëren. Den Haag wil zo de planvoorraad verdubbelen naar 20.000 woningen.

Den Haag verdubbelt planvoorraad woningen

Dat schrijft het Haagse stadsbestuur in het recent gepubliceerde Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling 2016. De planvoorraad in aanbouw te nemen woningen (nieuwbouw- en transformatieplannen) bedraagt 10.500 woningen in de periode 2015 tot en met 2024. Van 2.300 woningen nog niet bekend wanneer de bouw begint. Van deze planvoorraad is de helft een koopwoning, 35 procent een huurwoning en bij 15 procent is de differentiatie nog niet bekend. Van de huurwoningen is 24 procent een sociale huurwoning.

Het zwaartepunt van deze planvoorraad – 7.750 woningen – ligt in de periode tot en met 2018. Het aantal beschikbare locaties waar nog woningen kunnen worden gebouwd, is voor de periode 2017-2025 te beperkt, stelt Den Haag. Tegelijkertijd ziet Den Haag de vraag naar woningen van particulieren en investeerders fors toenemen. Gezien de lange voorbereidingstijd van locatieontwikkeling gaat Den Haag actief sturen op het vergroten van de voorraad.

De planvoorraad dient voor de komende tien jaar 20.000 woningen te omvatten, aldus het gemeentecollege. Daartoe gaat Den Haag private initiatieven ‘faciliteren en verzilveren’. Ook zal de gemeente zelf weer meer actief en risicodragend de ontwikkeling van de stad voor haar rekening nemen. ‘De bevolkingsgroei kan niet enkel en alleen door private ontwikkelingen worden opgevangen. Alleen al vanwege het feit dat ingrijpende investeringen in de infrastructuur en omgeving niet door private partijen kunnen worden gedaan’, stelt het stadsbestuur.

De komende maanden gaat het college ‘met prioriteit’ in beeld brengen met welke locaties de planvoorraad kan worden uitgebreid en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Gedacht wordt aan locaties als het Koningin Julianaplein en Grotiusplaats (bij Den Haag Centraal), de Binckhorst en de Spoorstrook (bij station Hollands Spoor). Naar verwachting zal daarbij een structureel groter aandeel van de vraag naar en het aanbod aan woningen bestaan uit vrijesector-huurwoningen.

Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel