nieuws

Eerste grassroots-woonwet van Nederland opgesteld

Architectuur

Het ‘Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte’ is het eerste voorbeeld in Nederland van bottom-up wetgeving die betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen. Het Verdrag is bedoeld als juridisch instrument. Het is opgesteld met medewerking van advocaten, activisten, academici, krakers, onderzoekers en cultureel werkers. Het doel is gebruikersbelangen boven marktwaarde te stellen en een open stad mogelijk te houden.

Eerste grassroots-woonwet van Nederland opgesteld

In het verdrag wordt onder andere gesteld, dat gebruik van ruimtes door mensen of instanties die daardoor geen gevaar voor de nationale veiligheid, de economie of de omgeving vormen, niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden.

“Niet gebruik, maar marktwaarde staat centraal”

De opstellers van het verdrag schrijven: “Het Verdrag reageert op de toenemende liberalisering van ons woningstelsel en de juridische bescherming van privaat bezit. Die ontwikkeling komt onder andere tot uiting in het kraakverbod dat in 2010 in Nederland is doorgevoerd, maar ook in de wijze waarop het woningbouwstelsel momenteel in een versneld wasprogramma marktklaar is gemaakt voor beleggers. Niet langer is het gebruik, maar de marktwaarde – of liever: verhandelwaarde – de doorslaggevende eigenschap van een huis.”

“Gentrificatie, vastgoedspeculatie en de uitverkoop van publiek eigendom aan particuliere investeerders zijn symptomen van deze crisis. Zo wordt het kleed weggetrokken onder het recht op huisvesting en de open stad.”

Bescherming van de commons

“Het Verdrag wil deze sociale rechten reanimeren,” stellen de initiatiefnemers. “Het is een van onderaf vormgegeven juridisch instrument dat laat zien dat er wel degelijk een andere weg mogelijk is.”

De Bond Precaire Woonvormen schrijft op haar website: “Ruimte wordt schaars, zeker in de stad. Juist daarom is ruimte geen ‘goed’ dat op de markt verhandeld kan worden, maar een sociale commons: beschikbaar voor allen, ongeacht eigendomsrecht, en beheerd op grond van democratische beginselen. Dat geldt in de eerste plaats voor woonruimte, maar bijvoorbeeld ook voor andere niet commerciële gebruiksvormen. De stad moet ook ruimte kunnen bieden – letterlijk – aan zaken die zich niet in euro’s laten uitdrukken, zoals culturele productie, sociaal en politiek debat, het op een coöperatieve manier delen van kennis en vaardigheden, etc..”

Het Verdrag heeft tot doel om dit soort niet economische vormen van ruimtegebruik een juridische basis te geven. Dat is nodig, want de druk van de markt wordt steeds groter.

Front vormen

“Het is belangrijk om nu een breed front te vormen van organisaties en individuen”, zegt Abel Heijkamp van de BPW. “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer centraal staan in het beleid, in plaats van winst. De legitimiteit van het document wordt ontleend aan het draagvlak ervan: hoe meer organisaties, verenigingen, collectieven, huizen, vakbonden, groepen, individuen en gemeenten op basis van affiniteit het Verdrag ondertekenen en de inhoud ervan onderschrijven, hoe groter het juridische gewicht van het document in de bestaande instituties.”

Oproep tot ondersteuning

Het Verdrag is te vinden op de website useofspaceconvention.org. Hier is te lezen op welke wijze je het Verdrag kunt ondersteunen. Het is opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De hoop is, dat er in de toekomst een Europese richtlijn ontstaat, ondersteund door instanties uit alle landen.

Op de website useofspaceconvention.org kunt u het Verdrag downloaden en/of ondertekenen. Daar vindt u ook het begeleidende document Richtsnoer voor het Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte dat meer informatie geeft over de achtergrond van het Verdrag. Ook kunt u lezen want andere manieren zijn om het Verdrag te ondersteunen.

Bron: website BPW

Reageer op dit artikel