nieuws

Uitslag open oproep ‘Het Nieuwe Gasthuis’

Architectuur

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft onlangs de selectie bekendgemaakt van de open oproep ‘Het Nieuwe Gasthuis’. De oproep leverde in totaal 28 inzendingen op. Geselecteerd zijn: Bureau B+B; Remake, Buro voor Architectuur; GAAGA; laura alvarez architecture & mauroparravicini en De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde.

Uitslag open oproep ‘Het Nieuwe Gasthuis’

 

 Het nieuwe gasthuis_B+B

Het Nieuwe Gasthaus

Het Amsterdamse bureau B+B stelt voor een GASTHAUS te ontwikkelen dat zowel een zorghotel voor revaliderende mensen is als een dorpshuis voor actieve ouderen en hun families. Binnen de gestelde opgave heeft Bureau B+B het concept voor Het Nieuwe Gasthuis opgevat als de letterlijke betekenis van het Duitse woord Gasthaus (herberg): een centrale plek in het dorp waar vreemden en bekenden tijdelijk kunnen verblijven en onderdeel kunnen worden van de (dorps-) gemeenschap. Het nieuwe Gasthaus is zo’n plek. Hier worden naast het verzorgingspersoneel verschillende generaties dorpsbewoners als gastheer of gastvrouw gezien, die een bijdrage leveren aan het herstel van de kwetsbare gast. Daarmee wordt een omgeving gecreëerd, vormgegeven door de ritmes en gewoontes van het alledaagse leven.

Remake Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

Thuis in de Wijk

Voor Remake moet tijdelijke huisvesting met zorg (Het gasthuis) onderdeel zijn van een groter aanbod van wonen en zorg dat aansluit bij het (zorg)netwerk van patiënten in de wijk. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving worden opgevangen. Remake kiest in eerste instantie voor een tweedelige strategie. Door online en offline middelen in te zetten bereikt Remake een grote groep mensen. De woonadvieswinkel ( offline) brengt in een wijkwinkelcentrum expertise op het gebied van zorg, cultuur, mantelzorg en wonen samen. Daar kunnen bewoners in een keer alles regelen wat zij nodig hebben bij een (tijdeijke) zorgvraag. Online creëert Remake een community waarop het aanbod van wonen en zorg te regelen is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid onderling contact te leggen. Het project richt zich op de wijken Kanaleneiland en Zuilen in Utrecht.

 Gaaga open oproep het nieuwe gasthuis

Het Leidse Gasthuis

Volgens architectenbureau GAAGA hebben de veranderingen in de zorg grote consequenties voor de zorgnetwerken en huisvesting in Leiden. De lichte zorgvraag verschuift van de institutionele zorg naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Lokaal ontstaat er echter ook meer ruimte voor verbindingen tussen zorg- en welzijnsbeleid, integrale dienstverlening en maatwerk. Deze integrale benadering is belangrijk omdat mensen zich niet laten opdelen aan de hand van functies van professionele organisaties. Een werkgroep bestaande uit Leidse zorgaanbieders en woningcorporaties heeft daarom het plan opgevat om gezamenlijk te onderzoeken hoe zij verschillende doelgroepen die tijdelijk opvang nodig hebben kunnen huisvesten. Hierbij is tijdelijkheid leidend. De cliënten dienen binnen een jaar door te stromen (of terug te keren) naar reguliere woningen eventueel met ondersteuning of zorg. GAAGA onderzoekt of zij deze tijdelijke huisvestiging kan realiseren in leegstaand maatschappelijk vastgoed (van gemeente, corporaties of zorginstellingen).

HetGasthuis van Welzijn - Open Oproep Het nieuwe gasthuis

Het (Gast)huis van Welzijn

De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Voor deze mensen kan tijdelijke zorg en huisvesting een uitkomst bieden. Laura Alvarez stelt dat deze patiënten niet alleen zorg nodig hebben. Door het bieden van een gevarieerd programma kan het nieuwe gasthuis binnen de buurt een bredere functie krijgen en net als vroeger bescherming, rust en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap bieden. In het project werkt zij samen met ontwerp- en onderzoeksbureau Mauro Parravicini en HWW zorg uit Den Haag. Gezamenlijk zijn er twee mogelijke studielocaties gekozen; Verpleeghuis De Schildershoek, midden in de Schilderwijk, en Woonzorgcentrum Op de Laan, aan de Laan van Meerdervoort.

 CareBnB Open Oproep Het nieuwe gasthuis

Carebnb

Onze maatschappij is volgens de aanvrager niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Het team van Twynstra Gudde en De Jong Gortemaker Algra stelt voor deze mensen in eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelt zij een netwerk van Carebnb’s. Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in eigen buurt, biedt veel ruime voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk.

De geselecteerde voorstellen krijgen elk maximum bedrag van 10.000 euro beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Reageer op dit artikel