nieuws

Techniek – Gebouwen in hun omgeving

Architectuur

Over het werk van Cepezed kunnen we blijven schrijven. Een oorzaak daarvoor moet gezocht worden in het feit dat het Delftse architectenbureau zich ten doel stelt om bij elk project de bakens een stukje verder te verzetten wat betreft techniek, efficiëntie en duurzaamheid. Om het aantal artikelen binnen de perken te houden, ditmaal een dubbelbespreking van twee gebouwen: het kwr Watercycle Research Institute in Nieuwegein en het Leefmilieu-gebouw in Brussel.

Techniek – Gebouwen in hun omgeving

 

In een bespiegelend artikel gaan de projectarchitecten van beide gebouwen in op de connectie van hun creaties met cultuur en natuur. De details en foto’s laten zien hoe maximaal architectonisch effect behaald kan worden door technische prestaties te vatten in uitgekiende detaillering.

Actie abonnement de Architect

 

 

Reageer op dit artikel