nieuws

Heel Europa mag meedoen met de Wolfsburg Award for Urban Vision 2015

Architectuur

Vanaf 2015 is de jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor studenten uit de Duitse stad Wolfsburg uitgebreid naar heel Europa. De wedstrijd heeft de naam Wolfsburg Award for Urban Vision gekregen en is nu een ideeënprijsvraag voor alle Europese studenten.

Heel Europa mag meedoen met de Wolfsburg Award for Urban Vision 2015

 

 

Al acht jaar kent de stad Wolfsburg, een kleine 200 kilometer ten westen van Berlijn, jaarlijks een universiteitsprijs toe aan Duitse studenten op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, civiele techniek, bouwtechniek, monumentenzorg en/of kunst. Tot nu toe hebben meer dan 300 Duitse studenten deelgenomen. Dit jaar wordt de wedstrijd voor het eerst uitgebreid naar de rest van Europa, onder de naam Wolfsburg Award for Urban Vision 2015.

Steeds meer internationale studenten komen Wolfsburg bezoeken en onderzoeken, dankzij de consequente toevoegingen en ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het gebied van stedenbouw en architectuur. Wolfsburg kan worden beschouwd als een stad met een belangrijke representatie van naoorlogs modernisme in Europa. Deze toename in internationale interesse is de reden geweest voor de uitbreiding van de ideeënprijsvraag naar internationale schaal.

De uitbreiding zorgt ook voor meerdere innovaties bij de prijsvraag. Niet alleen zal de som van de prijs verhoogd worden van 3000 euro naar 5000 euro, ook zal een extra jurylid van een Europese universiteit als gast aanwezig zijn om te helpen jureren. In 2015 zullen de architecten Selina Anttinen en Vesa Oiva van het bureau AOA Architects in Helsinki te gast zijn bij de jury.

De winnaar van 2014 was Mona Nazari Sam, studente aan de universiteit van Kassel, met haar project “I Haus Wolfsburg”.

 

Mona Nazari Sam (midden), winnares Wolfsburg Award 2014

 

Winnende project 2014, “I Haus Wolfsburg”

Inzendingen voor de Wolfsburg Award for Urban Vision 2015 kunnen ingezonden worden tot 17 augustus 2015. 

 Meer informatie

Reageer op dit artikel